قیمت و خرید مخزن عمودی (ایستاده)

مخزن عمودی (مخزن ایستاده)، منبعی به شکل استوانه است و با نام‌های دیگری به نام مخزن ایستاده، مخزن استوانه، منبع عمودی یا تانکر عمودی پلاستیکی نیز شناخته می‌شود. ارتفاع این مخازن از عرض یا قطر آنها بیشتر است، به همین دلیل این نوع مخازن روی سطح مقطع گرد خود، به راحتی بر روی زمین نصب می‌شوند. ظرفیت مخازن عمودی یا ایستاده پلی اتیلن پلاستیکی بین ۵۵ تا ۲۰۰۰۰ لیتر است. قیمت مخزن آب از نوع عمودی به نسبت دیگر تانکرها مناسب‌تر است و در صورت نداشتن محدودیت ارتفاع، مخزن عمودی اقتصادی‌ترین و بهترین گزینه برای نصب در فضای باز یا محیط های سرپوشیده است.

قیمت و خرید مخزن عمودی (ایستاده)
مخازن براساس لیتراژ
0 لیتر
مخازن براساس ابعاد
با فیلتر کردن ابعاد، مخرن مورد نیاز را مشخص کنید.
فیلترگذاری محصول

41 cm

34 cm

16 cm

مرتب سازی مخازن
با فیلتر کردن قیمت، مخرن مورد نیاز مشخص میشود.
مخازن براساس محدوده قیمت
با فیلتر کردن قیمت، مخرن مورد نیاز مشخص میشود.
0 تومان
فرمول محاسبه حجم مخزن آب مناسب شما
=
?
?
=
مخازن پلی اتیلن عمودی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ قطر (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن آب ۵۵ عمودی ۳۸ cm۶۳ cm ۸۰۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰ عمودی ۴۸ cm۷۳ cm ۱,۱۱۹,۹۰۰ تومان ۹۴۹,۹۰۰ تومان ۱,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۵۰ عمودی ۵۴ cm۸۲ cm ۱,۵۴۹,۹۰۰ تومان ۱,۲۱۹,۹۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰ عمودی ۵۹ cm۹۴ cm ۱,۷۴۹,۹۰۰ تومان ۱,۵۱۹,۹۰۰ تومان ۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰ عمودی کلر زن ۵۷ cm۹۲ cm ۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۹۰۰ تومان ۱,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۲۰ عمودی ۵۸ cm۱۰۱ cm ۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۱,۶۹۹,۹۰۰ تومان ۱,۹۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۳۰۰ عمودی کوتاه ۶۸ cm۱۰۲ cm ۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان ۱,۹۹۹,۹۰۰ تومان ۲,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۳۰۰ عمودی بلند ۵۶ cm۱۴۲ cm ۲,۳۴۹,۹۰۰ تومان ۲,۰۴۹,۹۰۰ تومان ۲,۵۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۴۰۰ عمودی بلند ۶۲ cm۱۵۸ cm ۳,۱۴۹,۹۰۰ تومان ۲,۲۱۹,۹۰۰ تومان ۳,۲۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰ عمودی کوتاه ۸۰ cm۱۲۲ cm ۳,۳۹۹,۹۰۰ تومان ۲,۸۹۹,۹۰۰ تومان ۳,۵۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰ عمودی بلند ۶۵ cm۱۷۱ cm ۳,۴۴۹,۹۰۰ تومان ۲,۹۴۹,۹۰۰ تومان ۳,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۷۵۰ عمودی کوتاه ۹۰ cm۱۴۳ cm ۴,۶۴۹,۹۰۰ تومان ۴,۱۴۹,۹۰۰ تومان ۴,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۷۵۰ عمودی بلند ۷۴ cm۱۹۸ cm ۴,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۴,۲۹۹,۹۰۰ تومان ۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی کوتاه ۱۰۴ cm۱۴۶ cm ۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان ۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان ۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی بلند ۸۲ cm۲۱۵ cm ۵,۹۴۹,۹۰۰ تومان ۵,۶۴۹,۹۰۰ تومان ۶,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی زیتون ۱۱۶ cm۱۱۷ cm ۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان ۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان ۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی کوتاه ۱۰۴ cm۱۴۳ cm ۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان ۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان ۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۵۰۰ عمودی کوتاه ۱۱۴ cm۱۷۱ cm ۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان ۷,۳۴۹,۹۰۰ تومان ۸,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۵۰۰ عمودی بلند ۹۹ cm۲۱۶ cm ۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان ۷,۳۴۹,۹۰۰ تومان ۸,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۸۰۰ عمودی ۱۰۹ cm۲۱۵ cm ۹,۲۴۹,۹۰۰ تومان ۸,۵۴۹,۹۰۰ تومان ۹,۸۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰۰ عمودی کوتاه ۱۶۴ cm۱۲۰ cm ۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان ۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان ۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰۰ عمودی متوسط ۱۲۸ cm۱۷۷ cm ۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان ۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان ۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰۰ عمودی کوتاه ۱۶۴ cm۱۲۰ cm ۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان ۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان ۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۵۰۰ عمودی ۱۳۹ cm۱۸۸ cm ۱۱,۸۴۹,۹۰۰ تومان ۱۰,۶۹۹,۹۰۰ تومان ۱۲,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۳۰۰۰ عمودی بلند ۱۳۰ cm۲۵۶ cm ۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان ۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان ۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۳۰۰۰ عمودی متوسط ۱۴۹ cm۱۹۶ cm ۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان ۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان ۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۳۰۰۰ عمودی کوتاه ۱۷۲ cm۱۵۸ cm ۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان ۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان ۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۴۰۰۰ عمودی کوتاه ۱۶۹ cm۲۰۷ cm ۱۹,۱۹۹,۹۰۰ تومان ۱۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان ۲۰,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۴۰۰۰ عمودی بلند ۱۵۹ cm۲۳۰ cm ۱۹,۱۹۹,۹۰۰ تومان ۱۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان ۲۰,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰۰ عمودی متوسط ۱۷۹ cm۲۳۴ cm ۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان ۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰۰ عمودی بلند ۱۷۴ cm۲۳۸ cm ۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان ۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰۰ عمودی کوتاه ۲۱۹ cm۱۶۳ cm ۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان ۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۶۰۰۰ عمودی بلند ۱۸۷ cm۲۵۳ cm ۲۶,۸۴۹,۹۰۰ تومان ۲۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان ۲۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۶۰۰۰ عمودی کوتاه ۲۱۹ cm۱۹۲ cm ۲۶,۸۴۹,۹۰۰ تومان ۲۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان ۲۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۸۰۰۰ عمودی ۲۰۹ cm۲۷۶ cm ۳۴,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۳۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان ۳۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰۰ عمودی بلند ۲۰۷ cm۳۲۶ cm ۴۵,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۴۳,۰۹۹,۹۰۰ تومان ۴۹,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰۰ عمودی کوتاه ۲۴۰ cm۲۵۰ cm ۴۵,۷۹۹,۹۰۰ تومان ۴۳,۰۹۹,۹۰۰ تومان ۴۹,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۴۰۰۰ عمودی ۲۶۸ cm۲۷۷ cm ۵۸,۲۹۹,۹۰۰ تومان ۵۴,۰۹۹,۹۰۰ تومان ۶۰,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۵۰۰۰ عمودی ۲۵۰ cm۳۴۳ cm ۶۷,۰۹۹,۹۰۰ تومان ۶۲,۹۹۹,۹۰۰ تومان ۷۰,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰۰۰ عمودی کوتاه ۳۰۸ cm۳۰۹ cm ۸۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان ۸۰,۲۹۹,۹۰۰ تومان ۸۹,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰۰۰ عمودی بلند ۲۶۵ cm۴۲۲ cm ۸۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان ۸۰,۲۹۹,۹۰۰ تومان ۸۹,۷۹۹,۹۰۰ تومان
dl-catalog

مخزن عمودی

مخزن عمودی (به انگلیسی: Vertical Tank)، یک منبع آب به صورت ایستاده و استوانه‌ای است که ارتفاع بیشتری نسبت به عرض و قطر دارد. این مخزن در انواع کوتاه، متوسط، بلند و از ۵۵ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر تولید می‌شود. به طور کلی مخازن پلی اتیلن یا پلاستیکی بر حسب تعداد لایه به انواع تک لایه و چند لایه تقسیم می‌شوند.

مخزن آب عمودی سه لایه آنتی باکتریال گزینه مناسب ذخیره آب شرب و منبع عمودی تک لایه مناسب ذخیره آب غیر شرب مانند مایعات شیمیایی، سوخت ها و انواع اسیدها است. در زیر لیست قیمت انواع مخازن عمودی قرار گرفته است که با کلیک بر روی هریک از آنها می توانید اقدام به خرید کنید. کلیه محصولات دارای ۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش است که با بالاترین کیفیت تولید می‌شوند.

ویژگی‌های مخزن عمودی (ایستاده)

 1. مقرون به صرفه و ارزان تر نسبت به سایر انواع مخازن
 2. دارای تنوع بسیار زیاد در ۴۳ مدل مختلف کوتاه، متوسط و بلند
 3. دارای انواع سه لایه آنتی باکتریال، جهت ذخیره آب شرب
 4. دارای انواع تک لایه شفاف، جهت ذخیره آب غیر شرب
 5. کاملا یکپارچه و مقاوم برای ذخیره انواع مایعات
 6. استفاده از چند مخزن در کنار هم به دلیل اشغال فضای کمتر.
 7. بهترین گزینه برای نصب به صورت دفنی یا در فضای باز
 8. بهترین گزینه برای ذخیره مایعات شیمیایی، سوختنی یا اسیدی
 9. دارای آرم و نشان های استاندارد و بهداشتی روی بدنه مخازن
 10. دارای ۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش واقعی

چرا مخزن عمودی سه لایه آنتی باکتریال شرکت تهران پلیمر یارا؟

تنها، مخازن تهران پلیمر یارا دارای خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ است. این مخازن به روش نانو تکنولوژی تولید می شود و تاییدیه از سازمان غذا و داروی ایران به شماره 56/32499 دارد. به همین دلیل است که آب درون این نوع از مخازن برخلاف مخازن معمولی و متفرقه موجود در بازار بو و مزه نمی گیرد. مخازن عمودی، تمامی استانداردهای داخلی و خارجی را حتی برای استفاده غذایی و دارویی نیز دارد.

اجزای سازنده منبع عمودی

در ادامه اجزای سازنده تانکر عمودی را معرفی می‌کنیم:

1. بدنه

بدنه مخزن عمودی از جنس پلی اتیلن سنگین HDPE ۳۸۴۰ است به صورت تک لایه یا چند لایه تولید می شود. در مخزن‌های عمودی چند لایه، هر لایه نقش و تاثیر منحصر به فردی در حفظ کیفیت و سلامت آب ذخیره شده دارد.

2. درب

درب مخازن آب عمودی تهران پلیمر یارا به شکل دو لایه و دارای پد مشکی است که ضمن محافظت از نفوذ نور خورشید و آلودگی به درون مخزن امکان دسترسی جهت شستشوی دوره‌ای یا تعویض اتصالات روی مخزن را فراهم می‌کند.

3. بازوها

این اصطلاحی است که به قسمت‌های تعبیه شده برای نصب اتصالات ورودی در قسمت فوقانی منبع‌های پلی اتیلن بکار برده می‌شود.

4. پایه

محل نصب اتصالات خروجی در قسمت تـحـتانـی مخزن پایه گفته می‌شود.

5. اتصالات (فیتینگ)

اتصالات ورودی و خروجی که به منظور پر و خالی کردن مخزن استفاده می شود، فیتینگ یا فلنج گفته می‌شود که با توجه به کاربرد مخزن می‌تواند برنجی یا پلیمری (ارتالون) باشد.

اجزای مخزن عمودی

 

کاربرد مخازن عمودی

پرکاربردترین مصرف مخازن عمودی، استفاده از آنها در ساختمان‌های مسکونی جهت مصرف آب شرب خانگی است. اما از این نوع مخازن پلی اتیلن یا پلاستیکی برای ذخیره طیف زیادی از مایعات دیگر نیز استفاده می شود. مخزن عمودی یک مخزن ایستاده است و مخزن آسان‌رو نیز از این حیث شبیه به آن است. اما محبوب‌ترین مخازن از گذشته تا به امروز مخزن افقی و عمودی هستند.

منبع آب عمودی، یکی از مناسب‌ترین و بهترین گزینه‌های کوپل کردن یا همان اتصال مخازن است. اتصال یک یا چند تانکر عمودی کوچک به یکدیگر می‌تواند باعث شود تا بدون استفاده از مخازن بزرگ، حجم آب زیادی را ذخیره کرد. این موضوع تایید شده نظام مهندسی و یکی از بهترین راهکارهای افزایش حجم آب ذخیره سازی شده است.

در لیست زیر برخی از صنایع که مخزن عمودی در آنها کاربرد زیادی دارد را بیان می‌کنیم:

 • صنایع غذایی
 • صنایع دارویی
 • صنایع کشاورزی و باغداری
 • صنایع دامپروری
 • صنایع شیمیایی و پتروشیمی
 • صنایع تولیدی و تبدیلی
 • و سایر صنایع و مصارف دیگر.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

کلیه مخازن عمودی و سایر محصولات شرکت تهران پلیمر یارا دارای ضمانت‌نامه معتبر فیزیکی است و از ۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش واقعی در سراسر کشور برخوردار است. ضمن اینکه این مخازن دارای خاصیت آنتی باکتریال و تاییدیه‌ از سازمان غذا و دارو ، استانداردهای بین المللی ISO و گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های مختلف از سازمان‌های ملی و جهادهای دانشگاهی می‌باشد.

قیمت مخزن عمودی

مخزن عمودی، نسبت به سایر انواع مخازن پلی اتیلن هم لیتراژ خود ارزان‌تر است. شکل استوانه‌ای مخازن عمودی باعث شده تا فاقد هرگونه پایه یا برآمدگی و فرورفتگی ناشی از شکل هندسی خود باشند. مخزن‌های عمودی بر حسب لیتراژ و تعداد لایه‌ها متفاوت هستند. قیمت و ابعاد مخازن عمودی از حدود ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال تا ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال است.

لیست قیمت مخزن عمودی

در ادامه ، قیمت پرفروش‌ترین مخزن‌های آب عمودی یا ایستاده را قرار داده‌ایم: (بروز رسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳)

برای خرید مخزن عمودی می‌توانید سفارش خود را به صورت اینترنتی یا از طریق تلفن تماس ۰۲۶۳۵۷۰۰ ثبت کنید تا از نزدیکترین نمایندگی به صورت رایگان برای شما ارسال شود.

faq-icon سوالات متداول
تانکر عمودی بخریم یا افقی؟
مخزن‌های عمودی نسبت به مخازن افقی تنوع بیشتری دارند و به دلیل شکل ظاهری منحصر به فرد، قیمت ارزان‌تری نسبت به سایر مدل‌های مخازن دارند. مخازن عمودی یا استوانه مقاومت بالایی دارند به همین دلیل از این نوع مخازن برای ذخیره انواع مایعات شیمیایی با دانسیته یا چگالی بالا مثل اسیدها استفاده می‌شود. مخازن افقی نسبت به انواع مخازن عمودی ارتفاع کمتری دارند و برای آن دسته از مصرف کنندگان که محدودیت ارتفاع دارند مناسب‌تر هستند. ضمنا به دلیل فشار وزش باد در ارتفاع یا پشت بام، مخازن افقی نسبت به سایر مخازن عمودی انتخاب مناسب‌تری هستند.
آیا مخزن عمودی کوتاه از مخازن عمودی بلند سبک‌تر است؟
خیر.
چطور حجم تانکر عمودی خود را افزایش دهیم؟
در صورتی که فضای کافی داشته باشید می‌توانید برای افزایش حجم منبع عمودی از روش کوپل کردن یا متصل کردن دو منبع عمودی به یکدیگر استفاده کنید.
آیا مخازن عمودی را به صورت دفنی می‌توان زیر زمین نصب کرد؟
یکی از مناسب‌ترین نوع مخازن برای نصب به صورت دفنی، مخزن عمودی است. نصب مخازن پلی اتیلن به صورت دفنی در صورتی که اصول نصب که قبلا توضیح داده شد رعایت شود، هیچ مشکلی ندارد.
۱۱ پرسش و پاسخ
 1. مجید - خرداد ۱۴۰۳

  وزن منبع ایستاده ۱۰۰۰ لیتری کوتاه چند کیلو گرم است؟

 2. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

  سلام وقت شما بخیر
  برای اطلاع از وزن هریک از محصولات کافی است با شماره واحدهای فروش به شماره 02635700تماس بگیرید

 3. مجید - خرداد ۱۴۰۳

  واقعا چه فرقی بین مخزن شما سایر مخزن های تو بازار وجود داره؟
  همتون که از یه جا مواد اولیه میخرید همتون هم تقریبا به شکل تولید می کنید
  پس این همه من بهترم، من بهترم چیه؟

 4. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

  سلام وقت شما بخیر
  با یه بررسی ساده خودتون متوجه میشید خیلی از تولیدکنندگان صنایع مختلف تقریبا تامین کننده مواد اولیه مشترکی دارن.
  چیزی که باعث تفاوت در کیفیت محصول تولیدکنندگان مخازن پلی اتیلن یا پلاستیکی میشه
  1. فرآیند تولید
  2.تکنولوژی تولید
  3. تخصص نیروی انسانی
  4. سوابق و تجربیات تولید کننده
  و چندین مورد دیگه مثل کیفیت مواد افزودنی و در نهایت بسته بندی و توزیع و گارانتی واقعی محصول هست.
  ضمن توجه به تمام موارد بالا این رو در نظر بگیرید، تهران پلیمر یارا تنها تولید کننده نسل جدید مخازن با تکنولوژی نانو با خاصیت آنتی باکتریال دائمی تو ایران هست که باعث میشه کیفیت آب تو این مخازن به مراتب بالاتر از نمونه های مشابه معمولی باشه.

 5. بالغ - خرداد ۱۴۰۳

  امکان ارسال برای بندر لنگه هست ،آیا هزینه ارسال به عهده مشتری هست؟

 6. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

  سلام وقت بخیر
  ما چند نمایندگی در سطح استان بندر عباس داریم. امکان ارسال رایگان تا درب منزل شما داریم.

 7. علي اصغر نظري - خرداد ۱۴۰۳

  با سلام مي خواستم بدانم درب مخزن عودي 300 ليتري براي فروش داريد اگر هست چگونه ميتوانم خريداري نمايم با تشكر

 8. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

  سلام وقت بخیر
  بله شما با اطلاع از موقعیت نمایندگان ما در شهر خود، میتوانید با مراجعه حضوری از نمایندگی های ما خرید کنید.

 9. هادی - خرداد ۱۴۰۳

  سلام
  درب دوم کار گذاشته شده روی مخزن برای مخزن 5000 لیتری به چه دلیل است؟

 10. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

  سلام وقت بخیر
  درب دوم تعبیه شده روی مخازن بالای 5000 لیتر برای دسترسی بیشتر ، نظافت راحت تر و البته امکان اتصالات ورودی بیشتر در صورت نیاز هست.

 11. حسین - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام روزتون بخیر
  بابت ذخیره مواد اسیدی کدام نوع مخزن گزینه بهتری هستش عمودی یا افقی؟

 12. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام روز شما هم بخیر
  به یاد داشته باشید، فقط مخازن عمودی و قیفی به دلیل شکل استوانه ای و تقسیم فشار داخلی ناشی از چگالی سیال(مایع) که معمولا بیشتر از یک هست انتخاب مناسبی هست.
  حتما قبل خرید مخزن، نوع اسید رو به اطلاع همکاران فروش ما برسانید تا متناسب با نوع اسید و حجم مورد نیاز، مخازن رو سفارشی تولید کنن.

 13. همتیان - اردیبهشت ۱۴۰۳

  مخزن عمودی استحکام بیشتری دارند ؟

 14. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام وقت بخیر
  تفاوتی بین نوع مخازن از بابت استحکام وجود ندارد. دلیل تنوع مخازن، کابردهای متفاوت و ابعاد متفاوت هنگام نصب مشتریان گرامیست.

 15. عزیز متی - اردیبهشت ۱۴۰۳

  مخازن عمودی بهتر است بخریم یا افقي لطفا راهنمایی کنید

 16. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام وقت بخیر
  هیچ تفاوتی از بابت کیفیت و مقاومت این دو مخزن وجود نداره، صرفا بستگی به جای نصب و کاربردی داره که مخزن رو میخواید نصب کنید.
  لطفا مقاله تفاوت مخزن عمودی و افقی رو در لینک زیر مطالعه کنید.
  مطالعه مقاله

 17. علی - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام دوست عزیز،من ی مخزن از شما خریداری کردم برا مواد شیمایی هستش اگه فیتینگ برنجی نصب بکنیم خورندگی ایجاد نمیشه؟

 18. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام وقت بخیر
  برخی مواد شیمیایی مثل اسیدها ویژگی خورندگی دارن که حتما باید از فیتینگ یا اتصالی پلی اتیلنی استفاده کنید.
  به طور کلی فیتینگ های برنجی برای مخزن های آب استفاده میشه.
  اگر نوع ماده شیمیایی رو میدونستم بهتر راهنماییتون میکرد.

 19. رضا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  مخزن آب بهتره عمودی باشه یا افقی؟

 20. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام وقت بخیر
  هر کدوم از این مخازن بسته به محل نصب و نوع کاربریش مزایای خاص خودش رو داره.
  مهم ترین سوال هنگام خرید مخزن آب اینه که در چه جایی میخواد نصب بشه و اونجا محدودیت های فضا(مثل طول و عرض و ارتفاع داره یا نه) ضمنا اگر مخزن قراره جایی مثل داخل اتاق یا انبار یا سالن نصب بشه ابعاد مخزن مناسب برای عبور از درب ورودی باشه.

 21. بختیاری - اردیبهشت ۱۴۰۳

  تفاوت تک لایه و سه لایه چیه؟

 22. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  مخزن سه لایه از یک لایه رنگی میانی تشکیل شده که مانع از عبور نور و جلبک زدن در مخزن می شود

مشاوره خرید

مشاوره خرید

ارسال به سراسر کشور

ارسال به سراسر کشور

10 سال گارانتی

10 سال گارانتی

15 سال خدمات پس از فروش

15 سال خدمات

تضمین بهترین کیفیت

تضمین بهترین کیفیت

 • مشاوره خرید

  مشاوره خرید

 • ارسال به سراسر کشور

  ارسال به سراسر کشور

 • 10 سال گارانتی

  10 سال گارانتی

 • 15 سال خدمات پس از فروش

  15 سال خدمات

 • تضمین بهترین کیفیت

  تضمین بهترین کیفیت

استانداردها و تاییدیه ها
tpy-logo

tpy.ir فروشگاه اینترنتی تهران پلیمر یارا می باشد. این فروشگاه به عنوان یکی از جامع ترین پلتفرم های فروش مخزن آب و وان پلی اتیلن کشور در اختیار شما عزیزان می باشد تا به سادگی و با اعتماد کامل تجربه خرید خوب و مطمئنی را داشته باشید.

تمامی محصولات ضمن داشتن بالاترین استانداردهای ملی و تاییدیه های بهداشتی و غذایی (به صورت ثبت شده و قابل استعلام) از ۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش واقعی در سراسر کشور برخوردار است.

foot-namad
foot-ico-01 صدای مشتری: ۳۵۷۰۰-۰۲۱
foot-ico-02 ساعت کاری: از شنبه تا پنج شنبه ۷ الی ۱۹
foot-ico-03 پست الکترونیک: info@tpy.ir

شما در هر ساعت از شبانه روز می توانید از طریق پست الکترونیک با ما در ارتباط باشید.

کليه حقوق اين سايت متعلق به شرکت تهران پلیمر یارا ( فروشگاه اینترنتی tpy.ir ) می‌باشد.