مخزن عمودی (ایستاده)

مخزن عمودی ، یک مخزن آب به شکل استوانه‌ای است. ارتفاع این مخازن از عرض یا قطر آنها بزرگتر است، به همین دلیل این نوع مخازن روی سطح مقطع گرد خود، بر روی زمین نصب می‌شوند. ظرفیت مخازن عمودی یا ایستاده بین ۵۵ تا ۲۰۰۰۰ لیتر است و در صورت نداشتن محدودیت ارتفاع، مخزن آب عمودی اقتصادی‌ترین و بهترین گزینه برای نصب در فضای باز یا محیط های سرپوشیده است. مخازن عمودی پلی اتیلن را با نام‌های دیگری به نام مخزن ایستاده، مخزن استوانه، منبع عمودی یا تانکر عمودی پلاستیکی نیز می‌شناسند.

مخزن عمودی (ایستاده)
مخازن براساس لیتراژ
0 لیتر
مخازن براساس ابعاد
با فیلتر کردن ابعاد، مخرن مورد نیاز را مشخص کنید.
فیلترگذاری محصول

41 cm

34 cm

16 cm

مرتب سازی مخازن
با فیلتر کردن قیمت، مخرن مورد نیاز مشخص میشود.
مخازن براساس محدوده قیمت
با فیلتر کردن قیمت، مخرن مورد نیاز مشخص میشود.
0 تومان
فرمول محاسبه حجم مخزن آب مناسب شما
=
?
?
=
مخازن پلی اتیلن عمودی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ قطر (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن ۵۵ عمودی خرید e
۳۸ cm
۶۳ cm
۸۰۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰ عمودی خرید e
۴۸ cm
۷۳ cm
۱,۱۱۹,۹۰۰ تومان
۹۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۵۰ عمودی خرید e
۵۴ cm
۸۲ cm
۱,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۲۱۹,۹۰۰ تومان
۱,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰ عمودی خرید e
۵۹ cm
۹۴ cm
۱,۷۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۵۱۹,۹۰۰ تومان
۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰ عمودی کلر زن خرید e
۵۷ cm
۹۲ cm
۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۲۰ عمودی خرید e
۵۸ cm
۱۰۱ cm
۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۹۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۶۸ cm
۱۰۲ cm
۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰ عمودی بلند خرید e
۵۶ cm
۱۴۲ cm
۲,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۰۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۵۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۴۰۰ عمودی بلند خرید e
۶۲ cm
۱۵۸ cm
۳,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۲۱۹,۹۰۰ تومان
۳,۲۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۸۰ cm
۱۲۲ cm
۳,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۳,۵۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰ عمودی بلند خرید e
۶۵ cm
۱۷۱ cm
۳,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۹۴۹,۹۰۰ تومان
۳,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۷۵۰ عمودی بلند خرید e
۷۴ cm
۱۹۸ cm
۴,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۴,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۷۵۰ عمودی کوتاه خرید e
۹۰ cm
۱۴۳ cm
۴,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۴,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۴,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۰۴ cm
۱۴۶ cm
۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۸۲ cm
۲۱۵ cm
۵,۹۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰ عمودی زیتون خرید e
۱۱۶ cm
۱۱۷ cm
۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۰۴ cm
۱۴۳ cm
۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۵۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۱۴ cm
۱۷۱ cm
۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۷,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۵۰۰ عمودی بلند خرید e
۹۹ cm
۲۱۶ cm
۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۷,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۸۰۰ عمودی خرید e
۱۰۹ cm
۲۱۵ cm
۹,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۹,۸۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ عمودی زیتون خرید e
۱۴۴ cm
۱۵۱ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۶۴ cm
۱۲۰ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ عمودی متوسط خرید e
۱۲۸ cm
۱۷۷ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۱۴ cm
۲۱۵ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۵۰۰ عمودی خرید e
۱۳۹ cm
۱۸۸ cm
۱۱,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱۲,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۷۲ cm
۱۵۸ cm
۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰۰ عمودی متوسط خرید e
۱۴۹ cm
۱۹۶ cm
۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۳۰ cm
۲۵۶ cm
۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۴۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۶۹ cm
۲۰۷ cm
۱۹,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۲۰,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۴۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۵۹ cm
۲۳۰ cm
۱۹,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۲۰,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۲۱۹ cm
۱۶۳ cm
۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۷۴ cm
۲۳۸ cm
۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰۰ عمودی متوسط خرید e
۱۷۹ cm
۲۳۴ cm
۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۶۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۲۱۹ cm
۱۹۲ cm
۲۶,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۲۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۶۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۸۷ cm
۲۵۳ cm
۲۶,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۲۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۸۰۰۰ عمودی خرید e
۲۰۹ cm
۲۷۶ cm
۳۴,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۲۴۰ cm
۲۵۰ cm
۴۵,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۴۳,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۴۹,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۲۰۷ cm
۳۲۶ cm
۴۵,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۴۳,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۴۹,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۴۰۰۰ عمودی خرید e
۲۶۸ cm
۲۷۷ cm
۵۸,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۶۰,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۵۰۰۰ عمودی خرید e
۲۵۰ cm
۳۴۳ cm
۶۷,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۶۲,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۷۰,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۳۰۸ cm
۳۰۹ cm
۸۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۸۰,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۸۹,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۲۶۵ cm
۴۲۲ cm
۸۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۸۰,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۸۹,۷۹۹,۹۰۰ تومان

مخزن آب عمودی

مخزن عمودی (به انگلیسی: Vertical Tank) منبع آب به صورت ایستاده و استوانه‌ای است که ارتفاع بیشتری نسبت به عرض و قطر دارد. این مخزن در انواع کوتاه، متوسط، بلند و از ۵۵ لیتر تا ۲۰۰۰۰ لیتر تولید می‌شود. به یاد داشته باشید؛ مخازن پلی اتیلن یا پلاستیکی بر حسب تعداد لایه به انواع تک لایه و چند لایه تقسیم می‌شوند.

مخزن آب عمودی سه لایه آنتی باکتریال گزینه مناسب ذخیره آب شرب و مخزن آب عمودی تک لایه مناسب ذخیره آب غیر شرب مانند مایعات شیمیایی، سوخت ها و انواع اسیدها است. در زیر لیست قیمت انواع مخازن عمودی قرار گرفته است که با کلیک بر روی هریک از آنها می توانید اقدام به خرید کنید. کلیه محصولات دارای ۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش است که با بالاترین کیفیت تولید می‌شوند. برای مشاهده لیست قیمت مخازن آب روی لینک مورد نظر کلیک کنید.

ویژگی‌های مخزن عمودی یا ایستاده

 1. مقرون به صرفه و ارزان تر نسبت به سایر انواع مخازن
 2. دارای تنوع بسیار زیاد در ۴۳ مدل مختلف کوتاه، متوسط و بلند
 3. دارای انواع سه لایه آنتی باکتریال، جهت ذخیره آب شرب
 4. دارای انواع تک لایه شفاف، جهت ذخیره آب غیر شرب
 5. کاملا یکپارچه و مقاوم برای ذخیره انواع مایعات
 6. استفاده از چند مخزن در کنار هم به دلیل اشغال فضای کمتر.
 7. بهترین گزینه برای نصب به صورت دفنی یا در فضای باز
 8. بهترین گزینه برای ذخیره مایعات شیمیایی، سوختنی یا اسیدی
 9. دارای آرم و نشان های استاندارد و بهداشتی روی بدنه مخازن
 10. دارای ۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش واقعی

چرا مخزن آب عمودی سه لایه آنتی باکتریال شرکت تهران پلیمر یارا؟

تنها، مخازن تهران پلیمر یارا دارای خاصیت ضد باکتری و ضد قارچ است. این مخازن به روش نانو تکنولوژی تولید می شود و تاییدیه از سازمان غذا و داروی ایران به شماره 56/32499 دارد. به همین دلیل است که آب درون این نوع از مخازن برخلاف مخازن معمولی و متفرقه موجود در بازار بو و مزه نمی گیرد. مخازن عمودی، تمامی استانداردهای داخلی و خارجی را حتی برای استفاده غذایی و دارویی نیز دارد که می‌توانید در صفحه گواهینامه‌ها آنها را مشاهده کنید.

اجزای سازنده مخزن آب عمودی

در ادامه اجزای سازنده مخزن عمودی را معرفی می‌کنیم:

1. بدنه

بدنه مخزن آب عمودی از جنس پلی اتیلن سنگین HDPE ۳۸۴۰ است به صورت تک لایه یا چند لایه تولید می شود. در مخزن‌های عمودی چند لایه، هر لایه نقش و تاثیر منحصر به فردی در حفظ کیفیت و سلامت آب ذخیره شده دارد.

2. درب

درب مخازن آب عمودی تهران پلیمر یارا به شکل دو لایه و دارای پد مشکی است که ضمن محافظت از نفوذ نور خورشید و آلودگی به درون مخزن امکان دسترسی جهت شستشوی دوره‌ای یا تعویض اتصالات روی مخزن را فراهم می‌کند.

3. بازوها

این اصطلاحی است که به قسمت‌های تعبیه شده برای نصب اتصالات ورودی در قسمت فوقانی منبع‌های پلی اتیلن بکار برده می‌شود.

4. پایه

محل نصب اتصالات خروجی در قسمت تـحـتانـی مخزن پایه گفته می‌شود.

5. اتصالات (فیتینگ)

اتصالات ورودی و خروجی که به منظور پر و خالی کردن مخزن استفاده می شود، فیتینگ یا فلنج گفته می‌شود که با توجه به کاربرد مخزن می‌تواند برنجی یا پلیمری (ارتالون) باشد.

شماتیک مخزن عمودی

مخزن عمودی و اجزای تشکیل‌دهنده شماتیک

کاربرد مخازن عمودی

پرکاربردترین مصرف مخازن عمودی، استفاده از آنها در ساختمان‌های مسکونی جهت مصرف آب شرب خانگی است. اما از این نوع مخازن پلی اتیلن یا پلاستیکی برای ذخیره طیف زیادی از مایعات دیگر نیز استفاده می شود. مخزن عمودی یک مخزن ایستاده است و این ویژگی در مخزن آسان‌رو نیز وجود دارد. اما همچنان مخازن عمودی در کنار مخزن افقی محبوب‌ترین مخازن هستند.

مخزن آب عمودی، یکی از مناسب‌ترین و بهترین گزینه‌های کوپل کردن یا همان اتصال مخازن است. اتصال یک یا چند مخزن عمودی کوچک به یکدیگر می‌تواند باعث شود تا بدون استفاده از مخازن بزرگ، حجم آب زیادی را ذخیره کرد. این موضوع تایید شده نظام مهندسی و یکی از بهترین راهکارهای افزایش حجم آب ذخیره سازی شده است.

در لیست زیر برخی از صنایع که مخزن عمودی در آنها کاربرد زیادی دارد را بیان می‌کنیم:

 • صنایع غذایی
 • صنایع دارویی
 • صنایع کشاورزی و باغداری
 • صنایع دامپروری
 • صنایع شیمیایی و پتروشیمی
 • صنایع تولیدی و تبدیلی
 • و سایر صنایع و مصارف دیگر.

ضمانت نامه و خدمات پس از فروش

کلیه مخازن عمودی و سایر محصولات شرکت تهران پلیمر یارا دارای ضمانت‌نامه معتبر فیزیکی است و از ۱۰ سال گارانتی و ۱۵ سال خدمات پس از فروش واقعی در سراسر کشور برخوردار است. ضمن اینکه این مخازن دارای خاصیت آنتی باکتریال و تاییدیه‌ از سازمان غذا و دارو ، استانداردهای بین المللی ISO و گواهینامه‌ها و تاییدیه‌های مختلف از سازمان‌های ملی و جهادهای دانشگاهی می‌باشد.

قیمت مخزن عمودی

قیمت مخزن‌های عمودی نسبت به سایر انواع مخازن ارزان‌تر است. شکل استوانه‌ای مخازن عمودی باعث شده این نوع از مخازن فاقد هرگونه پایه یا برآمدگی و فرورفتگی ناشی از شکل هندسی خود باشند. به همین دلیل این نوع از مخزن نسبت به سایر انواع مخازن هم لیتراژ خود ارزان‌تر است. قیمت مخزن‌های عمودی بر حسب لیتراژ و تعداد لایه‌های آن متفاوت است. قیمت و ابعاد مخازن عمودی از حدود ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال است و تا ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ريال قرار گرفته است.

لیست قیمت مخزن عمودی

در ادامه ، قیمت پرفروش‌ترین مخزن‌های آب عمودی یا ایستاده را قرار داده‌ایم: (بروز رسانی: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳)

برای خرید مخزن عمودی می‌توانید سفارش خود را به صورت اینترنتی یا از طریق تلفن تماس ۰۲۶۳۵۷۰۰ ثبت کنید تا از نزدیکترین نمایندگی به صورت رایگان برای شما ارسال شود.

سوالات متداول
مخزن آب عمودی بخریم یا افقی؟
مخزن‌های عمودی نسبت به مخازن افقی تنوع بیشتری دارند و به دلیل شکل ظاهری منحصر به فرد، قیمت ارزان‌تری نسبت به سایر مدل‌های مخازن دارند. مخازن عمودی یا استوانه مقاومت بالایی دارند به همین دلیل از این نوع مخازن برای ذخیره انواع مایعات شیمیایی با دانسیته یا چگالی بالا مثل اسیدها استفاده می‌شود. مخازن افقی نسبت به انواع مخازن عمودی ارتفاع کمتری دارند و برای آن دسته از مصرف کنندگان که محدودیت ارتفاع دارند مناسب‌تر هستند. ضمنا به دلیل فشار وزش باد در ارتفاع یا پشت بام، مخازن افقی نسبت به سایر مخازن عمودی انتخاب مناسب‌تری هستند.
چرا قیمت مخزن آب عمودی از افقی ارزان تر است؟
مخازن افقی به منظور ایستایی کامل روی زمین تعداد بیشتری پایه دارد به همین دلیل حین تولید، از مواد بیشتری برای آن استفاده میشود در نتیجه قیمت آن نسبت به مخزن عمودی هم لیتر خود کمی گران تر است.
بهترین مدل مخزن پلی اتیلن برای ذخیره اسید کدام است؟
به دلیل طراحی شکل استوانه ای مخازن عمودی که به صورت گرد یا به اصطلاح کرو است و برخلاف سایر اشکال مخازن فاقد هر نوع زاویه و کنجی است، بهترین گزینه برای ذخیره انواع مایعات با دانسیته بالاتر از آب یعنی ‘۱’ است.
آیا مخازن عمودی را به صورت دفنی می توان زیر زمین نصب کرد؟
یکی از مناسب ترین نوع مخازن برای نصب به صورت دفنی مخزن عمودی است. نصب مخازن پلی اتیلن به صورت دفنی در صورتی که اصول نصب که قبلا توضیح داده شد رعایت شود هیچ مشکلی ندارد.
آیا مخازن عمودی چون نسبت به سایر مخازن ارزان تر است ضعیف تر است؟
به هیچ وجه، برخلاف تصور عموم مخازن عمودی به دلیل تولید یکپارچه و خاصیت استحکام اشکال استوانه ای به نسبت سایر اشکال کاملا مقاوم تر است.
مخزن عمودی فلزی بهتر است یا مخزن عمودی پلی اتیلن؟
مخازن پلی اتیلن چه به صورت عمودی باشد چه سایر اشکال، به دلیل بهداشتی بودن، گارانتی، نصب آسان، ضد جلبک و ضد باکتری بودن حتما گزینه ی بهتری نسبت به سایر جنس های مخازن است.
آیا مخزن عمودی کوتاه از مخازن عمودی بلند سبک تر است؟
خیر.
چطور حجم مخزن آب عمودی خود را افزایش دهیم؟
در صورتی که فضای کافی داشته باشید می توانید برای افزایش حجم مخزن آب عمودی از روش کوپل کردن یا متصل کردن دو مخزن عمودی به یکدیگر استفاده کنید.
۱۱ پرسش و پاسخ
 1. مجید - خرداد ۱۴۰۳

  وزن منبع ایستاده ۱۰۰۰ لیتری کوتاه چند کیلو گرم است؟

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت شما بخیر
   برای اطلاع از وزن هریک از محصولات کافی است با شماره واحدهای فروش به شماره 02635700تماس بگیرید

 2. مجید - خرداد ۱۴۰۳

  واقعا چه فرقی بین مخزن شما سایر مخزن های تو بازار وجود داره؟
  همتون که از یه جا مواد اولیه میخرید همتون هم تقریبا به شکل تولید می کنید
  پس این همه من بهترم، من بهترم چیه؟

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت شما بخیر
   با یه بررسی ساده خودتون متوجه میشید خیلی از تولیدکنندگان صنایع مختلف تقریبا تامین کننده مواد اولیه مشترکی دارن.
   چیزی که باعث تفاوت در کیفیت محصول تولیدکنندگان مخازن پلی اتیلن یا پلاستیکی میشه
   1. فرآیند تولید
   2.تکنولوژی تولید
   3. تخصص نیروی انسانی
   4. سوابق و تجربیات تولید کننده
   و چندین مورد دیگه مثل کیفیت مواد افزودنی و در نهایت بسته بندی و توزیع و گارانتی واقعی محصول هست.
   ضمن توجه به تمام موارد بالا این رو در نظر بگیرید، تهران پلیمر یارا تنها تولید کننده نسل جدید مخازن با تکنولوژی نانو با خاصیت آنتی باکتریال دائمی تو ایران هست که باعث میشه کیفیت آب تو این مخازن به مراتب بالاتر از نمونه های مشابه معمولی باشه.

 3. بالغ - خرداد ۱۴۰۳

  امکان ارسال برای بندر لنگه هست ،آیا هزینه ارسال به عهده مشتری هست؟

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   ما چند نمایندگی در سطح استان بندر عباس داریم. امکان ارسال رایگان تا درب منزل شما داریم.

 4. علي اصغر نظري - خرداد ۱۴۰۳

  با سلام مي خواستم بدانم درب مخزن عودي 300 ليتري براي فروش داريد اگر هست چگونه ميتوانم خريداري نمايم با تشكر

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   بله شما با اطلاع از موقعیت نمایندگان ما در شهر خود، میتوانید با مراجعه حضوری از نمایندگی های ما خرید کنید.

 5. هادی - خرداد ۱۴۰۳

  سلام
  درب دوم کار گذاشته شده روی مخزن برای مخزن 5000 لیتری به چه دلیل است؟

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   درب دوم تعبیه شده روی مخازن بالای 5000 لیتر برای دسترسی بیشتر ، نظافت راحت تر و البته امکان اتصالات ورودی بیشتر در صورت نیاز هست.

 6. حسین - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام روزتون بخیر
  بابت ذخیره مواد اسیدی کدام نوع مخزن گزینه بهتری هستش عمودی یا افقی؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام روز شما هم بخیر
   به یاد داشته باشید، فقط مخازن عمودی و قیفی به دلیل شکل استوانه ای و تقسیم فشار داخلی ناشی از چگالی سیال(مایع) که معمولا بیشتر از یک هست انتخاب مناسبی هست.
   حتما قبل خرید مخزن، نوع اسید رو به اطلاع همکاران فروش ما برسانید تا متناسب با نوع اسید و حجم مورد نیاز، مخازن رو سفارشی تولید کنن.

 7. همتیان - اردیبهشت ۱۴۰۳

  مخزن عمودی استحکام بیشتری دارند ؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   تفاوتی بین نوع مخازن از بابت استحکام وجود ندارد. دلیل تنوع مخازن، کابردهای متفاوت و ابعاد متفاوت هنگام نصب مشتریان گرامیست.

 8. عزیز متی - اردیبهشت ۱۴۰۳

  مخازن عمودی بهتر است بخریم یا افقي لطفا راهنمایی کنید

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   هیچ تفاوتی از بابت کیفیت و مقاومت این دو مخزن وجود نداره، صرفا بستگی به جای نصب و کاربردی داره که مخزن رو میخواید نصب کنید.
   لطفا مقاله تفاوت مخزن عمودی و افقی رو در لینک زیر مطالعه کنید.
   مطالعه مقاله

 9. علی - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام دوست عزیز،من ی مخزن از شما خریداری کردم برا مواد شیمایی هستش اگه فیتینگ برنجی نصب بکنیم خورندگی ایجاد نمیشه؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   برخی مواد شیمیایی مثل اسیدها ویژگی خورندگی دارن که حتما باید از فیتینگ یا اتصالی پلی اتیلنی استفاده کنید.
   به طور کلی فیتینگ های برنجی برای مخزن های آب استفاده میشه.
   اگر نوع ماده شیمیایی رو میدونستم بهتر راهنماییتون میکرد.

 10. رضا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  مخزن آب بهتره عمودی باشه یا افقی؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   هر کدوم از این مخازن بسته به محل نصب و نوع کاربریش مزایای خاص خودش رو داره.
   مهم ترین سوال هنگام خرید مخزن آب اینه که در چه جایی میخواد نصب بشه و اونجا محدودیت های فضا(مثل طول و عرض و ارتفاع داره یا نه) ضمنا اگر مخزن قراره جایی مثل داخل اتاق یا انبار یا سالن نصب بشه ابعاد مخزن مناسب برای عبور از درب ورودی باشه.

 11. بختیاری - اردیبهشت ۱۴۰۳

  تفاوت تک لایه و سه لایه چیه؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   مخزن سه لایه از یک لایه رنگی میانی تشکیل شده که مانع از عبور نور و جلبک زدن در مخزن می شود

مشاوره خرید

مشاوره خرید

ارسال به سراسر کشور

ارسال به سراسر کشور

10 سال گارانتی

10 سال گارانتی

15 سال خدمات پس از فروش

15 سال خدمات

تضمین بهترین کیفیت

تضمین بهترین کیفیت

 • مشاوره خرید

  مشاوره خرید

 • ارسال به سراسر کشور

  ارسال به سراسر کشور

 • 10 سال گارانتی

  10 سال گارانتی

 • 15 سال خدمات پس از فروش

  15 سال خدمات

 • تضمین بهترین کیفیت

  تضمین بهترین کیفیت

مخزن آب تهران پلیمر یارا