لیست قیمت و ابعاد مخزن آب پلی اتیلن، منبع آب، تانکر آب پلاستیکی و وان‌های پلی‌اتیلن (تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۳)

در زیر، لیست قیمت مخازن آب از حداقل لیتراژ یعنی ۵۵ لیتری با قیمت ۸۰۹,۹۰۰ تومان تا حداکثر لیتراژ یعنی ۲۰۰۰۰ لیتری با قیمت ۸۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان آمده است.

جهت رفاه و رضایت بیشتر شما مشتریان عزیز، ضمن ارسال رایگان طبق شرایط ارسال، هیچ مبلغ اضافه تری (یعنی ۱۰٪ مالیات و ارزش افزوده) از شما گرفته نخواهد شد.

برای مشاهده ابعاد و قیمت یا خرید مخزن آب مورد نظر خود، روی دسته بندی زیر کلیک کنید، یا با ما به شماره ۳۵۷۰۰_۰۲۶ تماس بگیرید.

مخزن آب عمودی

مخزن عمودی یک مخزن ذخیره‌سازی آب است که ساختاری عمودی و استوانه‌ای دارد. طراحی عمودی آنها به این معنی است که ارتفاع مخزن بیشتر از قطر آن است. این ساختار عمودی به مخزن اجازه می‌دهد تا در فضای کمتری قرار بگیرد و استفاده بهینه از فضای موجود را فراهم کند.

قیمت مخازن آب عمودی
مخازن پلی اتیلن عمودی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ قطر (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن آب عمودی ۵۵ لیتری مخزن آب ۵۵ عمودی خرید e
۳۸ cm
۶۳ cm
۸۰۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۱۰۰ عمودی خرید e
۴۸ cm
۷۳ cm
۱,۱۱۹,۹۰۰ تومان
۹۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۱۵۰ لیتری مخزن آب ۱۵۰ عمودی خرید e
۵۴ cm
۸۲ cm
۱,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۲۱۹,۹۰۰ تومان
۱,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۲۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰ عمودی خرید e
۵۹ cm
۹۴ cm
۱,۷۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۵۱۹,۹۰۰ تومان
۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۲۰۰ لیتری کلر زن مخزن آب ۲۰۰ عمودی کلر زن خرید e
۵۷ cm
۹۲ cm
۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۲۲۰ لیتری مخزن آب ۲۲۰ عمودی خرید e
۵۸ cm
۱۰۱ cm
۱,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۹۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۳۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۳۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۶۸ cm
۱۰۲ cm
۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۳۰۰ لیتری مخزن آب ۳۰۰ عمودی بلند خرید e
۵۶ cm
۱۴۲ cm
۲,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۰۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۵۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۴۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۴۰۰ عمودی بلند خرید e
۶۲ cm
۱۵۸ cm
۳,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۲۱۹,۹۰۰ تومان
۳,۲۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۵۰۰ لیتری کوتاه مخزن آب ۵۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۸۰ cm
۱۲۲ cm
۳,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۳,۵۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۵۰۰ لیتری بلند مخزن آب ۵۰۰ عمودی بلند خرید e
۶۵ cm
۱۷۱ cm
۳,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۹۴۹,۹۰۰ تومان
۳,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۷۵۰ لیتری مخزن آب ۷۵۰ عمودی بلند خرید e
۷۴ cm
۱۹۸ cm
۴,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۴,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۷۵۰ لیتری عمودی مخزن آب ۷۵۰ عمودی کوتاه خرید e
۹۰ cm
۱۴۳ cm
۴,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۴,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۴,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۰۴ cm
۱۴۶ cm
۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۸۲ cm
۲۱۵ cm
۵,۹۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی زیتون خرید e
۱۱۶ cm
۱۱۷ cm
۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی کوتاه ۱۰۰۰ لیتری (درب ۴۴) مخزن آب ۱۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۰۴ cm
۱۴۳ cm
۵,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۱۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب ۱۵۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۱۴ cm
۱۷۱ cm
۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۷,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۵۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۱۵۰۰ عمودی بلند خرید e
۹۹ cm
۲۱۶ cm
۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۷,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۱۸۰۰ لیتری مخزن آب ۱۸۰۰ عمودی خرید e
۱۰۹ cm
۲۱۵ cm
۹,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۹,۸۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ لیتری عمودی زیتون مخزن آب ۲۰۰۰ عمودی زیتون خرید e
۱۴۴ cm
۱۵۱ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی کوتاه ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۶۴ cm
۱۲۰ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۲۰۰۰ لیتری متوسط درب ۵۵ مخزن آب ۲۰۰۰ عمودی متوسط خرید e
۱۲۸ cm
۱۷۷ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۱۴ cm
۲۱۵ cm
۹,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن عمودی ۲۵۰۰ لیتری مخزن آب ۲۵۰۰ عمودی خرید e
۱۳۹ cm
۱۸۸ cm
۱۱,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱۲,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب ۳۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۷۲ cm
۱۵۸ cm
۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب ۳۰۰۰ عمودی متوسط خرید e
۱۴۹ cm
۱۹۶ cm
۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۳۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۳۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۳۰ cm
۲۵۶ cm
۱۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۴۰۰۰ لیتری مخزن آب ۴۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۱۶۹ cm
۲۰۷ cm
۱۹,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۲۰,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۴۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۴۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۵۹ cm
۲۳۰ cm
۱۹,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۲۰,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی کوتاه مخزن آب ۵۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۲۱۹ cm
۱۶۳ cm
۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰۰ لیتری عمودی بلند مخزن آب ۵۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۷۴ cm
۲۳۸ cm
۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰۰ عمودی متوسط خرید e
۱۷۹ cm
۲۳۴ cm
۲۲,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۲۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۶۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۲۱۹ cm
۱۹۲ cm
۲۶,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۲۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۶۰۰۰ لیتری مخزن آب ۶۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۱۸۷ cm
۲۵۳ cm
۲۶,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۲۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۸۰۰۰ لیتری عمودی آب مخزن آب ۸۰۰۰ عمودی خرید e
۲۰۹ cm
۲۷۶ cm
۳۴,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۳۷,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۱۰۰۰۰ لیتری کوتاه مخزن آب ۱۰۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۲۴۰ cm
۲۵۰ cm
۴۵,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۴۳,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۴۹,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۱۰۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۲۰۷ cm
۳۲۶ cm
۴۵,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۴۳,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۴۹,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۱۴۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۴۰۰۰ عمودی خرید e
۲۶۸ cm
۲۷۷ cm
۵۸,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۵۴,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۶۰,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۵۰۰۰ لیتری عمودی مخزن آب ۱۵۰۰۰ عمودی خرید e
۲۵۰ cm
۳۴۳ cm
۶۷,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۶۲,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۷۰,۳۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰۰۰ عمودی کوتاه خرید e
۳۰۸ cm
۳۰۹ cm
۸۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۸۰,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۸۹,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۲۰۰۰۰ لیتری بلند مخزن آب ۲۰۰۰۰ عمودی بلند خرید e
۲۶۵ cm
۴۲۲ cm
۸۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۸۰,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۸۹,۷۹۹,۹۰۰ تومان

مخزن آب افقی

مخزن افقی همانطور که از نام آن پیداست به صورت افقی بر روی سطح زمین قرار می‌گیرد. مخزن افقی به تانکر پلاستیکی خوابیده نیز شناخته می‌شود و قطر آن از ارتفاع آن بیشتر است. این مخزن از محبوب‌ترین مخازن به شمار می‌رود.

قیمت مخازن آب افقی
مخازن پلی اتیلن افقی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن افقی ۱۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰ افقی خرید e
۷۲ cm
۵۳ cm
۵۹ cm
۱,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱,۰۳۴,۹۰۰ تومان
۱,۲۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۲۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰ افقی خرید e
۹۴ cm
۵۸ cm
۶۶ cm
۲,۰۸۹,۹۰۰ تومان
۱,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۲۱۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۲۵۰ لیتری مخزن آب ۲۵۰ افقی خرید e
۱۰۲ cm
۶۳ cm
۷۰ cm
۲,۲۲۹,۹۰۰ تومان
۱,۹۱۹,۹۰۰ تومان
۲,۳۱۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۳۰۰ لیتری مخزن آب ۳۰۰ افقی خرید e
۱۰۷ cm
۶۵ cm
۷۴ cm
۲,۴۶۹,۹۰۰ تومان
۱,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۵۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن افقی ۳۵۰ لیتری مخزن آب ۳۵۰ افقی خرید e
۱۱۶ cm
۶۹ cm
۷۷ cm
۲,۷۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۸۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۴۰۰ لیتری مخزن آب ۴۰۰ افقی خرید e
۱۲۰ cm
۷۱ cm
۸۱ cm
۳,۰۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۷۴۹,۹۰۰ تومان
۳,۲۳۹,۹۰۰ تومان
مخزن افقی ۵۰۰ لیتری مخزن آب ۵۰۰ افقی خرید e
۱۳۴ cm
۷۶ cm
۸۸ cm
۳,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۶۰۰ لیتری مخزن آب ۶۰۰ افقی خرید e
۱۳۸ cm
۸۱ cm
۹۱ cm
۴,۶۱۹,۹۰۰ تومان
۳,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۴,۹۲۴,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۸۰۰ لیتری مخزن آب ۸۰۰ افقی خرید e
۱۵۸ cm
۸۷ cm
۹۷ cm
۵,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۴,۷۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۷۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ افقی خرید e
۱۶۵ cm
۹۴ cm
۱۰۴ cm
۶,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب ۱۵۰۰ افقی خرید e
۱۹۵ cm
۱۰۹ cm
۱۱۸ cm
۹,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۹,۹۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب عمودی ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰۰ افقی خرید e
۲۰۰ cm
۱۲۵ cm
۱۳۱ cm
۱۱,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۱۲,۲۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۵۰۰ لیتری افقی مخزن آب ۲۵۰۰ افقی خرید e
۲۱۵ cm
۱۳۳ cm
۱۴۱ cm
۱۴,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰۰ لیتری افقی مخزن آب ۳۰۰۰ افقی خرید e
۲۳۰ cm
۱۴۲ cm
۱۴۶ cm
۱۷,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۳۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۴۰۰۰ لیتری افقی مخزن آب ۴۰۰۰ افقی خرید e
۲۴۷ cm
۱۵۸ cm
۱۶۳ cm
۲۳,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۲۵,۰۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن افقی ۵۰۰۰ لیتری مخزن آب ۵۰۰۰ افقی خرید e
۲۶۴ cm
۱۶۸ cm
۱۷۲ cm
۳۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۳۰,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن افقی ۶۰۰۰ لیتری مخزن آب ۶۰۰۰ افقی خرید e
۲۷۸ cm
۱۸۱ cm
۱۸۵ cm
۳۸,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۳۵,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۴۰,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن افقی ۸۰۰۰ لیتری مخزن آب ۸۰۰۰ افقی خرید e
۳۱۱ cm
۱۹۵ cm
۲۰۴ cm
۵۳,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۴۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۵۶,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن افقی ۱۰۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰۰ افقی خرید e
۳۴۳ cm
۲۰۷ cm
۲۱۶ cm
۶۰,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۵۵,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۶۵,۲۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب افقی ۱۵۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۵۰۰۰ افقی خرید e
۳۹۸ cm
۲۳۸ cm
۲۴۲ cm
۹۱,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۸۳,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۹۳,۸۹۹,۹۰۰ تومان

مخزن آب زیر پله

مخزن زیر پله، با هدف استفاده از فضای پرت زیر راه پله ها تولید شده و برای استفاده در زیر پله آپارتمان‌ها مناسب است و کاربرد اصلی این مخزن نیز این است.

قیمت مخازن آب زیرپله
مخازن پلی اتیلن زیرپله ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن ۵۰۰ لیتری زیر پله مخزن آب ۵۰۰ زیرپله خرید e
۱۲۷ cm
۸۱ cm
۹۰ cm
۴,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۴,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۴,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب زیر پله ۸۰۰ لیتری مخزن آب ۸۰۰ زیرپله خرید e
۱۴۷ cm
۹۵ cm
۱۰۵ cm
۶,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۶,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۷,۲۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن زیر پله گرد ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ زیرپله گرد خرید e
۱۵۵ cm
۱۰۲ cm
۱۱۳ cm
۷,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۷,۱۹۹,۹۰۰ تومان
۷,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب زیر پله مکعبی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ زیرپله مکعبی خرید e
۱۶۲ cm
۸۱ cm
۱۱۰ cm
۸,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۸۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب زیر پله ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب ۱۵۰۰ زیرپله خرید e
۱۸۸ cm
۱۰۵ cm
۱۴۱ cm
۱۰,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۱۱,۶۴۹,۹۰۰ تومان

مخزن آب آسان رو

مخزن آسان رو (اسلیم تانک) ، نوعی از مخازن پلی اتیلن با شکل هندسی متفاوت است که برای استفاده در فضاهای محدود مناسب است به طوری که از باریک‌ترین درب‌ها و کم فضا ترین مکان‌ها عبور داده می‌شود.

قیمت مخازن آب آسان‌رو
مخازن پلی اتیلن آسان‌رو ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن آب آسان رو ۱۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰ آسان‌رو مکعبی خرید e
۴۱ cm
۴۲ cm
۸۶ cm
۱,۴۳۷,۹۰۰ تومان
۱,۳۰۶,۹۰۰ تومان
۱,۶۰۷,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۵۰ لیتری آسان رو مخزن آب ۱۵۰ آسان‌رو مکعبی خرید e
۴۹ cm
۴۸ cm
۸۶ cm
۱,۷۸۲,۹۰۰ تومان
۱,۶۰۷,۹۰۰ تومان
۱,۸۹۷,۹۰۰ تومان
مخزن آب آسان رو ۲۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰ آسان‌رو مکعبی خرید e
۶۷ cm
۴۱ cm
۹۷ cm
۲,۵۸۶,۹۰۰ تومان
۲,۴۱۱,۹۰۰ تومان
۲,۷۵۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب آسان رو ۳۰۰ لیتری مخزن آب ۳۰۰ آسان‌رو مکعبی خرید e
۵۶ cm
۵۵ cm
۱۲۸ cm
۲,۹۸۹,۹۰۰ تومان
۲,۶۴۵,۹۰۰ تومان
۳,۱۰۴,۹۰۰ تومان
مخزن آب آسان رو مکعب عمودی مخزن آب ۵۰۰ آسان‌رو مکعب عمودی خرید e
۵۹ cm
۶۰ cm
۱۷۷ cm
۴,۷۱۴,۹۰۰ تومان
۴,۲۵۴,۹۰۰ تومان
۵,۰۵۹,۹۰۰ تومان
مخزن آسان رو ۵۰۰ لیتری مکعب افقی مخزن آب ۵۰۰ آسان‌رو مکعب افقی خرید e
۱۳۴ cm
۷۶ cm
۸۸ cm
۴,۷۱۴,۹۰۰ تومان
۴,۲۵۴,۹۰۰ تومان
۵,۰۵۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۵۰۰ لیتری آسان رو گرد مخزن آب ۵۰۰ آسان‌رو مکعب گرد خرید e
۱۳۰ cm
۴۸ cm
۱۱۹ cm
۴,۷۱۴,۹۰۰ تومان
۴,۲۵۴,۹۰۰ تومان
۵,۰۵۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب آسان رو مکعبی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ آسان‌رو مکعبی خرید e
۱۳۹ cm
۵۹ cm
۱۷۵ cm
۹,۳۱۳,۹۰۰ تومان
۸,۵۰۸,۹۰۰ تومان
۹,۸۸۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب آسان رو گرد ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ آسان‌رو گرد خرید e
۱۶۱ cm
۶۰ cm
۱۴۸ cm
۹,۱۹۷,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ لیتری آسان رو گرد مخزن آب ۲۰۰۰ آسان‌رو خرید e
۲۲۸ cm
۶۴ cm
۱۹۷ cm
۱۵,۸۲۳,۹۰۰ تومان
۱۴,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۹۶۴,۹۰۰ تومان

مخزن آب مکعبی

مخزن مکعبی یا مخزن پلی اتیلن مستطیلی همانطور که از نام آن پیداست به شکل مکعب در لیتراژ ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ لیتر تولید می‌شود. این مخازن دارای ارتفاع کم هستند و به همین دلیل در فضاهایی که محدودیت فضا وجود دارد، مناسب هستند.

قیمت مخازن آب مکعبی
مخازن پلی اتیلن مکعبی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن ۱۰۰ لیتری مکعبی مخزن آب ۱۰۰ مکعبی خرید e
۷۶ cm
۴۳ cm
۴۵ cm
۱,۳۷۹,۹۰۰ تومان
۱,۲۰۵,۹۰۰ تومان
۱,۴۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۲۰۰ لیتری مکعبی مخزن آب ۲۰۰ مکعبی خرید e
۱۰۹ cm
۵۹ cm
۴۶ cm
۲,۶۴۵,۹۰۰ تومان
۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۷۷۷,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۳۰۰ لیتری مکعبی مخزن آب ۳۰۰ مکعبی خرید e
۱۲۱ cm
۶۵ cm
۵۰ cm
۲,۹۸۹,۹۰۰ تومان
۲,۸۱۶,۹۰۰ تومان
۳,۱۳۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب مکعبی ۵۰۰ لیتری مخزن آب ۵۰۰ مکعبی خرید e
۱۴۴ cm
۷۸ cm
۶۱ cm
۴,۷۳۷,۹۰۰ تومان
۴,۴۱۷,۹۰۰ تومان
۴,۹۷۳,۹۰۰ تومان
مخزن آب مکعبی ۱۰۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰۰ مکعبی خرید e
۱۷۹ cm
۹۶ cm
۷۸ cm
۷,۳۳۵,۹۰۰ تومان
۶,۸۸۷,۹۰۰ تومان
۷,۸۱۸,۹۰۰ تومان
مخزن آب مکعبی ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب ۱۵۰۰ مکعبی خرید e
۲۰۶ cm
۱۱۰ cm
۸۳ cm
۱۰,۲۳۲,۹۰۰ تومان
۹۱,۶۳۹,۰۰۰ تومان
۱۰,۷۴۵,۹۰۰ تومان
مخزن آب مکعبی ۲۰۰۰ لیتری مخزن آب ۲۰۰۰ مکعبی خرید e
۲۲۷ cm
۱۲۲ cm
۹۱ cm
۱۲,۸۷۶,۹۰۰ تومان
۱۱,۶۱۲,۹۰۰ تومان
۱۳,۵۲۱,۹۰۰ تومان

مخزن آب بیضی

مخزن بیضی را با عنوان مخازن خوابیده نیز می‌شناسند و این مخزن دارای حجم و ظرفیت مختلف از ۵۰۰ تا ۵۰۰۰ لیتر است و برای مکان‌هایی که دارای محدودیت از نظر ارتفاع هستند، مناسب در نظر گرفته می‌شود.

قیمت مخازن آب بیضی
مخازن پلی اتیلن بیضی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
خرید مخزن بیضی ۵۰۰ لیتری مخزن آب ۵۰۰ بیضی خرید e
۱۲۹ cm
۹۳ cm
۷۰ cm
۳,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۳,۸۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰ لیتری بیضی مخزن آب ۱۰۰۰ بیضی خرید e
۱۶۴ cm
۱۱۸ cm
۸۲ cm
۶,۳۴۹,۹۰۰ تومان
۵,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۶,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۵۰۰ لیتری بیضی مخزن آب ۱۵۰۰ بیضی خرید e
۱۸۶ cm
۱۳۸ cm
۹۵ cm
۹,۵۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۹,۹۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ لیتری بیضی مخزن آب ۲۰۰۰ بیضی خرید e
۲۲۲ cm
۱۴۱ cm
۱۰۱ cm
۱۱,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۱۲,۲۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب بیضی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب ۳۰۰۰ بیضی خرید e
۲۵۵ cm
۱۶۰ cm
۱۱۶ cm
۱۷,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۱۶,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۳۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب بیضی ۵۰۰۰ لیتری مخزن آب ۵۰۰۰ بیضی خرید e
۲۸۷ cm
۱۹۷ cm
۱۳۸ cm
۳۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۳۰,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳,۴۹۹,۹۰۰ تومان

مخزن آب قیفی

مخزن قیفی با هدف استفاده تا آخرین قطره مایع درون مخزن ، تولید شده است. این مخزن به دلیل شکل هندسی ، حتما باید بر روی پایه مناسب قرار بگیرد. مخزن قیفی برای صنایع مختلف مانند مصرف آب شرب و شستشو، مواد کشاورزی، مواد شیمیایی و مواد غذایی کاربرد دارد.

قیمت مخازن آب قیفی
مخازن پلی اتیلن قیفی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ قطر (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن ۲۵۰ لیتری قیفی با پایه مخزن آب ۲۵۰ قیفی با پایه خرید e
۶۵ cm
۱۶۵ cm
۸,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۸,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن قیفی ۲۵۰ لیتری بدون پایه مخزن آب ۲۵۰ قیفی بدون پایه خرید e
۶۵ cm
۱۰۹ cm
۲,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۲۴۹,۹۰۰ تومان
۲,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن قفی بدون پایه ۵۰۰ لیتری مخزن آب ۵۰۰ قیفی بدون پایه خرید e
۸۵ cm
۱۲۸ cm
۴,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۳,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۴,۴۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن قیفی ۵۰۰ لیتری با پایه مخزن آب ۵۰۰ قیفی با پایه خرید e
۸۵ cm
۱۹۵ cm
۱۲,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۱,۸۴۹,۹۰۰ تومان
۱۲,۴۴۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰ لیتری قیفی بدون پایه مخزن آب ۱۰۰۰ قیفی بدون پایه خرید e
۱۰۹ cm
۱۷۰ cm
۶,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۶,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۷,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰ لیتری قیفی با پایه مخزن آب ۱۰۰۰ قیفی با پایه خرید e
۱۰۹ cm
۲۳۵ cm
۱۷,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱۷,۱۴۹,۹۰۰ تومان
۱۸,۱۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن قیفی ۲۰۰۰ لیتری بدون پایه مخزن آب ۲۰۰۰ قیفی بدون پایه خرید e
۱۴۱ cm
۱۹۶ cm
۱۱,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۱۰,۴۴۹,۹۰۰ تومان
۱۱,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ لیتری قیفی با پایه مخزن آب ۲۰۰۰ قیفی با پایه خرید e
۱۴۱ cm
۲۷۵ cm
۲۴,۷۹۹,۹۰۰ تومان
۲۳,۹۴۹,۹۰۰ تومان
۲۵,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب قیفی ۳۰۰۰ لیتری مخزن آب ۳۰۰۰ قیفی بدون پایه خرید e
۱۵۳ cm
۲۳۰ cm
۱۶,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۱۷,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰۰ لیتری آسان رو با پایه مخزن آب ۳۰۰۰ قیفی با پایه خرید e
۱۵۳ cm
۳۱۰ cm
۳۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۳۱,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۳۳,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰۰ قیفی با پایه خرید e
۱۷۲ cm
۳۷۰ cm
۴۶,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۴۴,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۴۸,۷۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۵۰۰۰ قیفی بدون پایه خرید e
۱۷۲ cm
۲۸۴ cm
۲۷,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۲۵,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۲۹,۲۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰۰ قیفی بدون پایه خرید e
۲۱۳ cm
۳۴۸ cm
۵۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۴۷,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۵۵,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن آب ۱۰۰۰۰ قیفی با پایه خرید e
۲۱۳ cm
۴۳۰ cm
۷۶,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۷۲,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۸۰,۵۹۹,۹۰۰ تومان

مخزن آب نیسانی

مخزن نیسانی (تانک پشت نیسانی) برای استفاده در پشت وانت نیسان طراحی و تولید شده است. طراحی این مخزن به گونه‌ای است که در زمان حرکت، کمترین تحرکات برای مایع داخل مخزن اتفاق بیفتد.

قیمت مخازن آب نیسانی
مخازن پلی اتیلن نیسانی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن آب ۲۰۰۰ نیسانی دوگانه‌سوز خرید e
۱۷۵ cm
۱۵۶ cm
۱۱۹ cm
۱۴,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۱۴,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ لیتری نیسانی مخزن آب ۲۰۰۰ نیسانی تک‌سوز خرید e
۱۷۵ cm
۱۵۶ cm
۱۱۹ cm
۱۴,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۱۳,۴۹۹,۹۰۰ تومان
۱۴,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۵۰۰ لیتری نیسانی تک سوز مخزن آب ۲۵۰۰ نیسانی تک‌سوز خرید e
۲۰۴ cm
۱۵۶ cm
۱۱۳ cm
۱۶,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱۵,۶۴۴,۹۰۰ تومان
۱۷,۶۴۹,۹۰۰ تومان

منبع آب انبساط

منبع انبساط یا مخزن آب تحت فشار ، مخزنی است که کار تنظیم فشار آب را انجام می‌دهد. این مخزن ، مانع از ایجاد فشار به سیستم و همینطور مانع از سر ریز شدن آب می‌شود. منبع انبساط معمولا بر روی پشت بام نصب می‌شود و یکی از اجزای موتورخانه به حساب می‌آید و برای سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی کاربرد زیادی دارد.

قیمت انواع منبع انبساط
مخازن پلی اتیلن انبساط ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ قطر (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن انبساط ۸۰ لیتری مخزن آب ۸۰ انبساط خرید e
۴۴ cm
۶۵ cm
۱,۲۴۲,۹۰۰ تومان
۱,۱۴۸,۹۰۰ تومان
۱,۳۲۹,۹۰۰ تومان
مخزن انبساط ۱۱۰ لیتری مخزن آب ۱۱۰ انبساط خرید e
۴۹ cm
۷۱ cm
۱,۴۸۹,۹۰۰ تومان
۱,۳۷۶,۹۰۰ تومان
۱,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۴۰ لیتری انبساط مخزن آب ۱۴۰ انبساط خرید e
۵۳ cm
۷۶ cm
۱,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۵۹۹,۹۰۰ تومان
۱,۸۴۹,۹۰۰ تومان

مخزن آب سمپاش

مخزن سمپاش در حجم و اندازه‌های مختلف تولید می‌شود و برای ذخیره‌سازی مواد سمی استفاده می‌شود و در صنعت کشاورزی در محصولات سمپاشی کاربرد فراوان دارد.

قیمت مخازن آب سمپاش
مخازن پلی اتیلن سمپاش ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان) قیمت (تومان) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) قطر (cm) ارتفاع (cm) سه لایه آنتی باکتریال تک لایه چهار لایه آنتی باکتریال
مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰ سمپاش استوانه خرید e
۵۶ cm
۵۰ cm
۶۰ cm
۱,۰۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن سمپاش ۱۰۰ لیتری مخزن آب ۱۰۰ سمپاش دو طبقه خرید e
۵۳ cm
۴۷ cm
۵۲ cm
۱,۰۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن سمپاش ۴۰۰ لیتری مخزن آب ۴۰۰ سمپاش خرید e
۱۱۸ cm
۵۱ cm
۹۱ cm
۳,۵۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۱۰۰۰ لیتری سمپاش مخزن آب ۱۰۰۰ سمپاش خرید e
۱۳۳ cm
۱۱۶ cm
۱۱۷ cm
۸,۳۹۹,۹۰۰ تومان
۶,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۸,۹۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن سمپاش ۱۵۰۰ لیتری مخزن آب ۱۵۰۰ سمپاش خرید e
۱۹۶ cm
۱۱۸ cm
۱۱۷ cm
۱۰,۶۹۹,۹۰۰ تومان
۹,۸۹۹,۹۰۰ تومان
۱۱,۴۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۲۰۰۰ لیتری سمپاش مخزن آب ۲۰۰۰ سمپاش خرید e
۲۰۳ cm
۱۳۰ cm
۱۲۰ cm
۱۴,۰۹۹,۹۰۰ تومان
۱۲,۹۹۹,۹۰۰ تومان
۱۴,۶۹۹,۹۰۰ تومان
مخزن ۳۰۰۰ لیتر سمپاش مخزن آب ۳۰۰۰ سمپاش خرید e
۲۴۵ cm
۱۵۷ cm
۱۳۱ cm
۲۳,۲۹۹,۹۰۰ تومان
۲۱,۴۱۴,۹۰۰ تومان
۲۴,۹۹۹,۹۰۰ تومان

وان مستطیلی

وان مستطیلی پلی اتیلن یا وان مکعبی پلاستیکی در صنایع مختلف مانند شیلاتی، آبکاری ، پرورش ماهی و بسیاری موارد دیگر کاربرد دارد. این نوع وان به شکل مکعبی تولید می‌شود و دارای مقاومت بالا، سبک و کم هزینه است.

قیمت وان های مستطیلی
وان های پلی اتیلن مستطیلی ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) تک لایه
وان مستطیلی ۲۰ لیتری وان ۲۰ مستطیلی خرید e
۴۸ cm
۳۴ cm
۲۱ cm
۴۸۴,۹۰۰ تومان
وان آب پلاستیکی مستطیلی وان ۶۰ مستطیلی خرید e
۵۴ cm
۴۴ cm
۴۱ cm
۸۷۶,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۶۰ لیتری وان ۶۰ مستطیلی پنیری خرید e
۷۳ cm
۷۲ cm
۱۶ cm
۸۷۶,۹۰۰ تومان
وان آب مستطیلی ۹۰ لیتر وان ۹۰ مستطیلی خرید e
۶۳ cm
۵۵ cm
۵۲ cm
۱,۰۲۹,۹۰۰ تومان
وان آب مستطیلی ۱۰۰ لیتری معمولی وان ۱۰۰ مستطیلی معمولی خرید e
۵۳ cm
۵۳ cm
۶۱ cm
۱,۲۵۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۱۰۰ لیتری کوتاه وان ۱۰۰ مستطیلی کوتاه خرید e
۱۰۳ cm
۶۲ cm
۳۰ cm
۱,۲۵۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۱۳۵ لیتری آب وان ۱۳۵ مستطیلی خرید e
۶۹ cm
۶۰ cm
۵۷ cm
۱,۵۵۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۱۷۰ لیتری وان ۱۷۰ مستطیلی خرید e
۹۸ cm
۶۸ cm
۴۲ cm
۱,۷۲۲,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۱۷۰ لیتر وان ۱۷۹ مستطیلی تیزابی خرید e
۱۲۸ cm
۶۴ cm
۳۶ cm
۱,۷۲۲,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۱۹۰ لیتری وان ۱۹۰ مستطیلی خرید e
۱۴۵ cm
۶۵ cm
۳۲ cm
۱,۸۸۳,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۲۰۰ لیتری آب وان ۲۰۰ مستطیلی کوتاه خرید e
۱۱۴ cm
۱۱۴ cm
۲۰ cm
۲,۰۳۴,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۲۰۰ لیتری معمولی وان ۲۰۰ مستطیلی خرید e
۸۹ cm
۷۳ cm
۵۳ cm
۲,۰۳۴,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۲۵۵ لیتری وان ۲۵۵ مستطیلی خرید e
۹۴ cm
۷۴ cm
۷۰ cm
۲,۱۸۰,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۲۶۰ لیتری وان ۲۶۰ مستطیلی خرید e
۱۴۸ cm
۶۷ cm
۴۰ cm
۲,۳۳۲,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۳۰۰ لیتری وان ۳۰۰ مستطیلی خرید e
۱۶۵ cm
۶۸ cm
۴۳ cm
۲,۴۹۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۳۰۰ لیتری متوسط وان ۳۰۰ مستطیلی کوتاه خرید e
۱۱۳ cm
۱۱۳ cm
۳۱ cm
۲,۴۹۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۳۰۰ لیتری آب وان ۳۰۰ مستطیلی بلند خرید e
۳۱۶ cm
۵۳ cm
۳۱ cm
۳,۱۱۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۳۴۰ لیتر وان ۳۴۰ مستطیلی خرید e
۸۵ cm
۶۱ cm
۱۰۱ cm
۳,۱۸۱,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۴۰۰ لیتری وان ۴۰۰ مستطیلی خرید e
۱۴۴ cm
۷۸ cm
۵۷ cm
۳,۲۷۰,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۴۴۰ لیتری وان ۴۴۰ مستطیلی کوتاه خرید e
۲۰۱ cm
۹۸ cm
۳۰ cm
۳,۴۲۲,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۶۰۰ لیتری وان ۶۰۰ مستطیلی خرید e
۱۴۳ cm
۹۵ cm
۶۸ cm
۳,۷۲۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۷۵۰ لیتری وان ۷۵۰ مستطیلی خرید e
۱۷۶ cm
۸۴ cm
۷۶ cm
۴,۹۶۲,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۹۰۰ لیتری وان ۹۰۰ مستطیلی خرید e
۱۴۶ cm
۹۷ cm
۸۹ cm
۵,۹۰۱,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۱۰۰۰ لیتری وان ۱۰۰۰ مستطیلی خرید e
۲۰۸ cm
۱۰۱ cm
۶۶ cm
۶,۵۳۳,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۱۵۰۰ لیتری وان ۱۵۰۰ مستطیلی خرید e
۲۰۳ cm
۱۰۶ cm
۹۷ cm
۹,۷۷۰,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۲۰۰۰ لیتری وان ۲۰۰۰ مستطیلی خرید e
۲۲۶ cm
۱۲۶ cm
۱۰۰ cm
۱۲,۳۹۹,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۳۰۰۰ لیتری وان ۳۰۰۰ مستطیلی خرید e
۳۳۶ cm
۱۲۹ cm
۱۰۲ cm
۱۸,۵۶۷,۹۰۰ تومان
وان مستطیلی ۴۵۰۰ لیتری وان ۴۵۰۰ مستطیلی خرید e
۱۴۵ cm
۱۴۵ cm
۱۹۸ cm
۲۳,۱۰۸,۹۰۰ تومان
وان ۵۰۰۰ مستطیلی خرید e
۳۹۵ cm
۱۴۸ cm
۱۲۳ cm
۳۰,۹۵۷,۹۰۰ تومان

وان گرد استوانه

وان گرد استوانه پلی اتیلن از ابعاد مختلفی در ظرفیت‌های ۶۵ تا ۳۷۰۰ لیتری تولید می‌شود. این وان دارای ارتفاع و قطر مختلف است و کاربردهای مختلفی خصوصا در زمینه پرورش آبزیان دارد.

قیمت وان های گرد استوانه
وان های پلی اتیلن گرد استوانه ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ قطر (cm) ارتفاع (cm) تک لایه
وان آب ۶۵ لیتری گرد و استوانه
وان ۶۵ گرد استوانه
خرید e
۴۸ cm
۴۷ cm
۹۸۶,۹۰۰ تومان
وان گرد استوانه ۱۵۰ لیتری
وان ۱۵۰ گرد استوانه
خرید e
۶۴ cm
۷۱ cm
۱,۶۶۵,۹۰۰ تومان
وان گرد ۱۸۰ لیتری
وان ۱۸۰ گرد استوانه
خرید e
۹۳ cm
۴۱ cm
۱,۷۱۱,۹۰۰ تومان
وان گرد استوانه ۵۰۰ لیتری
وان ۵۰۰ گرد استوانه
خرید e
۱۳۴ cm
۴۸ cm
۳,۴۳۳,۹۰۰ تومان
وان ۶۰۰ لیتری گرد استوانه
وان ۶۰۰ گرد استوانه
خرید e
۱۰۷ cm
۱۰۱ cm
۳,۵۹۲,۹۰۰ تومان
وان گرد ۱۰۰۰ لیتری
وان ۱۰۰۰ گرد استوانه
خرید e
۱۷۶ cm
۵۲ cm
۶,۲۵۶,۹۰۰ تومان
وان گرد ۲۰۰۰ لیتری
وان ۲۰۰۰ گرد استوانه
خرید e
۲۲۹ cm
۶۲ cm
۱۲,۸۸۳,۹۰۰ تومان
وان گرد ۳۵۰۰ لیتری
وان ۳۷۰۰ گرد استوانه
خرید e
۲۴۱ cm
۹۷ cm
۱۸,۶۵۵,۹۰۰ تومان

وان حمام پلاستیکی

وان حمام دارای عمق کم و لبه‌های بالا است و قابلیت حمل و نقل و مزایای دیگری مانند وزن سبک را دارد. وان‌های پلاستیکی، فضایی برای شستشوی بدن را در حمام آپارتمان‌ها با فضای کمی که اشغال می‌کند در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

قیمت وان های حمام پلاستیکی
وان های پلی اتیلن حمام ابعاد (سانتی متر) قیمت (تومان)
برحسب لیتراژ طول (cm) عرض (cm) ارتفاع (cm) تک لایه
وان حمام بزرگ
وان حمام بزرگ
خرید e
۱۵۷ cm
۶۸ cm
۶۶ cm
۲,۹۳۵,۹۰۰ تومان
وان حمام کوچک
وان حمام کوچک
خرید e
۱۲۶ cm
۶۸ cm
۶۵ cm
۲,۵۰۵,۹۰۰ تومان

مخزن آب پلی اتیلن چیست؟

مخزن آب پلی اتیلن یک نوع مخزن ذخیره‌سازی آب است که از مواد پلاستیکی با چگالی بالا (HDPE) تولید می‌شود. مخزن آب از جنس پلی اتیلن یک پلیمر است که با خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب در یک قالب پلاستیکی به روش روتومولدینگ (Rotational Molding) شکل می‌گیرد. این نوع منبع آب امروزه در برابر مخازن فلزی، به عنوان بهترین گزینه برای ذخیره‌سازی آب شرب ساختمان‌ها و تامین آب در بخش‌های مختلف صنایع است. پلی اتیلن با چگالی بالا (High Density Poly Ethylene)، از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار است؛ ضمن اینکه قیمت مخزن آب از جنس پلی اتیلن، بسیار مناسب‌تر نسبت از دیگر مخازن است. این مخازن آب در شرکت تهران پلیمر یارا به صورت تک لایه و سه لایه به فروش می‌رسند و دارای خاصیت ضد جلبک و آنتی باکتریال است.

مزایای مخزن آب

 • نصب آسان و راحت
 • قیمت مناسب نسبت به دیگر مخازن آب
 • مقاومت بالا
 • وزن پایین و جابجایی آسان
 • طول عمر و دوام بالا
 • مقاوم در برابر اشعه نور خورشید
 • بدون ایجاد تغییر در رنگ و مزه و بوی آب
 • کاربرد بسیار در صنایع (مانند: صنایع شیمیایی، آب و فاضلاب، صنایع کشاورزی، صنایع غذایی و …)
 • قالب‌ریزی و تولید به صورت یکپارچه
 • تنوع بالا در محصولات

معایب مخزن آب

 • برای دمای بالای ۵۰ درجه مناسب نیستند.
 • در صورتی که مخزن کاملا پر باشد، برای جابجایی مایعات مناسب نیستند.
 • آسیب دیدن در صورت برخورد با اجسام تیز
 • قابل اشتعال
 • امکان گرم شدن آب در مخازن تیره رنگ

حداکثر دمای استفاده شده در تانکر آب پلاستیکی

دمای سیال داخل مخازن آب به دلیل ساختار پلیمری به کار رفته در آن‌ها تا حرارت ۴۰ درجه نرمال و در دماهای بالاتر بسته به نوع و گنجایش مخزن، متفاوت است. ناگفته نماند که برخی از مخازن آب پلی اتیلن از قابلیت تحمل حرارتی در حدود ۸۰ درجه سانتی‌گراد نیز برخوردار هستند.

خرید مخزن آب دست دوم

قیمت مخزن آب دست دوم نسبت به مخازن نو کمتر است، اما نباید غافل شد که مخزن مهمترین عضو تاسیسات آب هر ساختمان به شمار می‌رود و محل ذخیره آب است که به طور مستقیم به بهداشت و سلامت خانوار مربوط است. متاسفانه برخی فروشنده‌ها در حال حاضر، سلامت افراد را با فروش مخزن آب دست دوم به خطر می‌اندازند و ما به هیچ عنوان استفاده از مخزن آب پلی اتیلن کارکرده و دست دوم، حتی با قیمت پایین تر، را پیشنهاد نمی‌کنیم. ضمن اینکه همواره بر اهمیت استاندارد و کیفیت مخازن پلی اتیلن تاکید داریم.

استانداردهای مخزن آب در تهران پلیمر یارا

شرکت تهران پلیمر یارا با سابقه چندین ساله، سالهاست در زمینه فروش مخازن آب پلاستیکی فعالیت می‌کند. این شرکت با در اختیار داشتن گواهینامه‌ها و استانداردهای ملی و بین المللی از موسسات معتبر بهداشت و ساخت، موفق شده اولین و تنها تولید کننده مخازن آب آنتی باکتریال در ایران می‌باشد. برخی از این استانداردها را به همراه شماره ثبت آنها در لیست زیر برای شما قرار می‌دهیم:

 • استاندارد سیب سلامت
 • استاندارد ملی ایران با کد استاندارد ۹۰۶۷۴۴۰۹۶ص
 • پروانه بهداشتی ساخت به شماره ۵۶/۲۲۶۳۳ و ۵۶/۲۱۲۷۰
 • استاندارد مخازن آنتی باکتریال به شماره ۵۶/۳۲۴۹۹

مخزن آب آنتی باکتریال و خاصیت این ماده

مخازن آب آنتی‌باکتریال مخازنی هستند که در زمان طراحی و ساخت، از ماده آنتی باکتریال، درون آنها استفاده شده و این خاصیت، رشد و تکثیر باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها را در داخل آب مخزن کاهش می‌دهد. این نوع مخازن آب، معمولاً از جنس پلاستیکی مانند پلی اتیلن ساخته می‌شوند و دارای خواص ضد باکتری می‌باشند.

نصب مخزن آب

نصب مخزن آب شامل چند مرحله است که مهمترین مرحله انتخاب محل مناسب برای نصب مخزن می‌شود. معمولا این تانکرهای آب را در محل انباری ساختمان‌ها نصب می‌کنند، اما نصب مخزن آب روی پشت بام، یکی از بهترین موقعیت‌های نصب مخزن است. در مراحل بعدی اتصالات مخزن و رابط برنجی مخزن و فیتینگ‌های مخزن، نصب می‌شوند که می‌توانند از پلی اتیلن یا از جنس دیگری باشند. در صورت ایجاد نشتی در مخزن آب، روش‌های مختلفی مانند جوش مخزن آب با استفاده از دستگاه جوش و چسب مخزن وجود دارد که برای رفع نشتی آب مخزن در نظر گرفته می‌شوند.

لیست قیمت پرفروش‌ترین مخازن آب

در زیر لیست محبوب‌ترین مخازن آب را بر حسب ریال (IRR) قرار داده‌ایم و قیمت‌های درج شده روبروی هر محصول تـا تاریخ اردیبهشت ۱۴۰۳ بروز رسانی شده است. برای مشاهده هر کدام و قیمت روز آن ، بر روی لینک آن کلیک کنید تا وارد صفحه محصول مورد نظر شوید:

۶ نکته اساسی در زمان خرید مخزن آب

 1. قبل از اقدام به خرید، از مناسب بودن ابعاد مخزن با ابعاد محل نصب (طول و عرض و ارتفاع) مطمئن شوید.
 2. اگر قرار است منبع آب در انبار یا بالای پشت بام نصب شود، از مناسب بودن عرض مخزن با عرض درب ورودی مطمئن شوید.
 3. در هنگام خرید مخزن آب از داشتن آرم استاندارد و سیب سلامت روی مخزن به صورت برجسته مطمئن شوید.
 4. تنها مخازن آب آنتی باکتریال خاصیت ضد باکتریایی و ضد جلبک دارند، پس مناسب‌ترین نوع مخزن برای ذخیره آب، منبع آب سه لایه آنتی باکتریال است.
 5. مخزن‌های آب تک لایه برای ذخیره مایعات غیر شرب مانند مایعات سوختنی، اسیدی، شیمیایی و غیره مناسب هستند.
 6. در میان تنوع بسیار زیاد برندهای مخزن آب، گزینه‌ای مناسب است که معتبر، مقاوم و کاملا بهداشتی باشد.

قیمت مخزن آب

در زمان خرید مخزن آب، باید به اصالت و کیفیت کالا توجه زیادی داشته باشید. گاهی ممکن است، فروشندگان از نا آگاهی و عدم اطلاع شما سوء استفاده کنند و مخزن آبی با کیفیت پایین در اختیارتان قرار دهند که در نتیجه به سلامتی شما ضرر برساند. بنابراین اصالت کالا در زمان خرید، موضوعی است که حتما باید به آن توجه شود. برخی از عوامل تاثیرگذار بر روی قیمت مخزن آب را در لیست زیر برای شما قرار داده‌ایم:

 • اندازه و ظرفیت: عوامل مختلفی بر قیمت مخزن آب تاثیرگذار است که از جمله آنها می‌توان به اندازه و ظرفیت مخازن اشاره داشت. هرچه حجم مخزن در نظر گرفته شده، بزرگ‌تر باشد؛ طبیعتا هزینه تانکر پلاستیکی نیز بیشتر می‌شود.
 • وزن مخزن: وزن مخزن نیز مستقیما با قیمت آن رابطه مستقیم دارد. معمولاً مخازن با دیواره ضخیم‌تر قیمت بیشتری دارند.
 • نوع و شکل: منبع آب در انواع مختلفی از نظر شکل و ظاهر تولید می‌شود و شکل هندسی، تاثیر مستقیم بر قیمت آنها دارد.
 • تعداد لایه‌ها: در صورتی که مخزن دارای تعداد لایه‌های بیشتری باشد، قیمت آن نیز بیشتر می‌شود.
 • ارزش برند: برندهای مختلفی در زمینه ساخت مخازن آب فعالیت می‌کنند و برند تولید کننده مخزن از جمله موارد دیگری است که بر قیمت آنها تاثیر می‌گذارد.
 • تکنولوژی تولید: روش تولید مخزن آب، از جمله دیگر موارد تاثیرگذار بر قیمت آن است. کیفیت مواد اولیه و نوع فرآیند قالب‌گیری تاثیر مستقیم بر کیفیت محصول دارد.

شرایط و مراحل خرید مخزن آب

 1. مکان قرار گرفتن و نصب مخزن آب
 2. محاسبه حجم مخزن و ابعاد مورد نیاز (طول و عرض و ارتفاع)
 3. تشخیص نوع مخزن بر اساس نوع استفاده
 4. ثبت سفارش مخزن مورد نظر از طریق سایت تهران پلیمر یارا (www.tpy.ir) و یا تماس تلفنی با کارشناسان ما
  • انتخاب تعداد لایه‌های مخزن (تک لایه، سه لایه آنتی باکتریال، چهار لایه آنتی باکتریال)
  • انتخاب اتصالات، نوع و جنس اتصالات (در صورت نیاز)
  • کلیک بر روی دکمه خرید یا همان اضافه کردن به سبد خرید
  • وارد کردن شماره تلفن خود در سایت جهت ثبت نام
  • مشاهده فاکتور و پرداخت هزینه سفارش
 5. تکمیل پرداخت در وب سایت تهران پلیمر یارا
  • درگاه بانکی بانک ملت
  • درگاه پرداخت زرین پال
  • کارت به کارت
 6. ارسال رایگان از نزدیک‌ترین نمایندگی شرکت تهران پلیمر یارا درب منزل

سوالات متداول

مخزن آب پلی اتیلن چیست؟
منبع آب از جنس پلی اتیلن یکی از انواع مخازن ذخیره سازی آب و مایعات است که اصلی ترین ماده استفاده شده در تولید آن پلی اتیلن است.
تفاوت مخزن آب سه لایه و تک لایه؟
مخزن آب سه لایه، شامل یک لایه وسطی سیاه رنگ است که از تابش نور خورشید و در نتیجه جلبک زدن و ورود باکتری و آلودگی به درون مخزن، جلوگیری می‌کند و گزینه مناسبی برای ذخیره آب در زمانی که مخزن آب در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد، به شمار می‌رود. اما مخزن تک لایه، بهترین گزینه برای نگهداری مواد شیمیایی و اسیدها به شمار می‌رود که البته کاربردهای دیگری نیز دارد. بیشتر بودن لایه‌های مخزن پلاستیکی، به هیچ وجه دلیل بر مقاومت بیشتر آنها نیست.
دلایل جایگزینی منبع آب فلزی با مخزن آب پلی اتیلنی چیست؟
به دلیل ویژگی‌ها و مزایای مخازن آب پلاستیکی مانند مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگی، قابلیت نصب و جابجایی آسان، قیمت کمتر، نظافت و شستشوی مخزن آسان‌تر، وزن کم و طول عمر بسیار بالا و… بسیاری از مشتریان در حال جایگزینی مخازن فلزی و یا بتنی با مخازن پلی اتیلنی هستند.
چرا قیمت مخزن آب بعضی از شرکت‌ها، نسبت به میانگین بازار پایین‌تر است؟
استفاده از مواد اولیه بی کیفیت و بازیافتی، گارانتی و خدمات پس از فروش غیر واقعی، کمتر بودن حجم واقعی مخزن با حجم اسمی آن، عدم رعایت استانداردها صنعتی و بهداشتی و … از جمله عوامل اصلی قیمت پایین‌تر برخی مخازن پلی اتیلن از برندهای معتبر در بازار است.
آیا می‌توان با چند مخزن به جای یک مخزن بزرگ، حجم آب مورد نیاز را ذخیره کرد؟
بله، همیشه ذخیره آب در چند مخزن، بهتر از یک مخزن است. حتی مراجعی مانند سازمان نظام مهندسی ساختمان هم این مساله را توصیه می کنند. معمولا مخازن را به روش موازی به هم متصل می‌کنند که به آن اصطلاحا کوپل کردن گفته می‌شود.
نصب مخزن آب کجای ساختمان انجام می‌شود؟

 • اتاق تاسیسات
 • حیاط یا پیلوت یا پارکینگ
 • پشت بام

چرا باید مخزن آب اضطراری در پشت بام نصب کنم؟
تا اگر پمپ به خاطر قطعی برق کار نکرد، از مخزن به کمک نیروی ثقلی آب، برای سرویس بهداشتی و امور ضروری استفاده شود.
آیا برای ذخیره گازوئیل و نفت می‌توان از منبع  آب پلاستیکی استفاده کرد؟
یکی از پرکاربردترین مصارف مخازن آب برای ذخیره‌سازی مایعات سوختی مانند گازوئیل و نفت و … است.
انواع اسیدها مثل اسید سولفوریک را می‌توان در مخازن پلی اتیلن ذخیره کرد؟
مخزن‌های آب پلاستیکی برای مایعات با چگالی یا دانسیته یک g/cm3 تولید شده‌اند و به دلیل جنس مواد تشکیل دهنده آنها یعنی Polyethylene HDPE سازگارترین جنس مخزن برای ذخیره انواع اسیدها با دانسیته مشابه آب یعنی ‘یک’ است.
عمر مفید مخازن آب پلی اتیلن چقدر است؟
عمر مفید مخازن آب پلاستیکی؛ بسته به اندازه، روش نگهداری، مایع ذخیره شده، اتصالات و شرایط ورود و خروج مایع در آن متفاوت است.
مخزن آب عمودی بهتر است یا افقی؟
به طور قطع هیچکدام به دیگری برتری ندارد و صرفا بسته به نوع کاربرد و محل جانمای متفاوت است.
چرا مخزن آب آنتی باکتریال، بهترین نوع مخزن برای آب آشامیدنی است؟
به دلیل این که دارای خاصیت آنتی باکتریال دائمی تا ۹۹/۹۹٪ است که باعث افزایش کیفیت و ماندگاری آب و سالم‌تر ماندن آن در بلند مدت می‌شود.
مخازن پلی اتیلن از چه ترکیب و نوع موادی تولید شده است؟
مخازن آب شرکت تهران پلیمر یارا از مرغوب‌ترین مواد اولیه پلی اتیلنی با گرید ۳۸۴۰ تولید شده و برای ارتقای مقاومت مکانیکی و کارایی بهداشتی آن از با کیفیت‌ترین Additive ها مقاوم کننده و آنتی باکتریال و آنتی یو وی.
روش تولید مخازن پلی اتیلن یا پلاستیکی چگونه است؟
مخازن پلی اتیلن که در بازار مشاهده می‌کنید، عمدتا به روش دورانی (Rotational Molding) تولید می‌کنند که استانداردترین و در عین حال مقاوم‌ترین روش تولید انواع مخازن در حجم‌های متنوع است.

راههای ارتباط با کارشناسان تهران پلیمر یارا و دریافت مشاوره و پاسخگویی به هرگونه سوالات مشتریان جهت خرید مخزن پلی اتیلن در سراسر کشور

۱۳ پرسش و پاسخ
 1. کیانوش - خرداد ۱۴۰۳

  سلام ارسال به کل ایران رایگانه یا نه

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   ما ارسال رایگان در محدوده نمایندگانمون در کل ایران داریم.
   با این حساب حتی اگر طبق لیست نمایندگان ما، در محدوده 30 کیلیومتری نمایندگی هامون هم باشید ارسال رایگان هست.

 2. امیر - خرداد ۱۴۰۳

  زمانت مخزن سه لایه چه مدت است

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   تمامی مخازن اعم از تک لایه، سه لایه و چهار لایه دارای ضمانت نامه و گارانتی 10 ساله است.

 3. حسین - خرداد ۱۴۰۳

  با عرض سلام وخسته نباشید
  آیا یزد هم نمایندگی دارید
  ممنون

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقتتون بخیر
   در یزد و کلیه شهرستان های اون نمایندگی های فروش داریم.
   لطفا برای اطلاع از آدرس و تلفن نمایندگی هامون روی لینک زیر بزنید.
   https://tpy.ir/representatives/

 4. بهزاد صادقی نژاد - خرداد ۱۴۰۳

  سلام چهار لایه و سه لایه چه فرقی می کنند؟ تشکر

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   مخازن سه لایه آنتی باکتریال، تمام نیاز شما رو برای داشتن یه مخزن آب شرب کامل (ضد جلبک و ضد باکتری) برطرف میکنه.
   یادتون باشه، تعداد زیاد لایه ها در کیفیت یا استحکام اونا تاثیری نداره و صرفا در حد نامحسوسی عایق حرارت و برودت در برابر گرما و سرما هست.

 5. نعمت - خرداد ۱۴۰۳

  سلام نمایندگی مشهد دارین؟؟لطفا آدرس؟

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت شما بخیر
   لطفا برای اطلاع دقیق از شماره تلفن و آدرس نمایندگان مشهد روی لینک زیر کلیک کنید.
   https://tpy.ir/representatives

 6. محسن کیاشمشکی - خرداد ۱۴۰۳

  امکان خرید درب سوپاپ دلر به تنهایی موجود است ؟

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   بله میتونید از نزدیکترین نمایندگی های ما نسبت به آدرس خود خرید کنید.

 7. علیرضا خدابنده - خرداد ۱۴۰۳

  مخزن عمودی فشار بیشتری داره یا افقی؟

  1. تهران پلیمر یارا - خرداد ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   تفاوت محسوسی بین فشار آب مخزن با شکل عمودی یا افقی وجود ندارد.
   در صورت امکان، نصب مخزن در ارتفاع بالاتر مثل: نصب روی پشت بام، باعث افزایش فشار آب میشود.

 8. آرشیدا میرزایی - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام، تفاوت مخزن تک لایه با سه لایه تو چیه؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   مخازن تک لایه همونطور که از نامش مشخصه به صورت تک لایه و شفاف تولید میشه و برخلاف مخازن سه لایه، لایه میانی مشکی رو نداره. مخزن های تک لایه برای استفاده های صنعتی و غیر شرب کاربرد داره.
   از لحاظ مقاومت و حتی وزن هم با مخازن سه لایه تفاوتی نداره.

 9. دادکریم بلوچزهی - اردیبهشت ۱۴۰۳

  آب داخل این مخزن ها جلبگ نمیزنه؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   یکی از دلایل رشد جلبک نور خورشید هست. مخزن های سه لایه آنتی باکتریال تهران پلیمر یارا، هم ضد باکتری هم ضد جلبک و هم ضد قارچ هستن.
   نکته مهم دیگه اینه، حتما از سالم بودن آب ورودی به داخل مخزن مطمئن بشید چرا که اگر آب چاه یا آب ناسالم داخل مخزن ریخته بشه به مرور آب داخل مخزن جلبک میزنه و ناسالم میشه.

 10. علیرضا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  محصولات شما ازنظر کیفیت وقیمت با بقیه محصولات نطیر وکارهای معروف رقابت می‌کند

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   خیلی ممنونیم از لطف و حمایت جنابعالی.

 11. حامد - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام برای وان شما فریم هم میسازید؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام وقت بخیر
   بله امکان ساخت فریم یا ساپورت برای وان ها، در کارخانه وجود دارد.

 12. امیر - اردیبهشت ۱۴۰۳

  این قیمتا بروز شده است؟

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام عرض ادب، بله قربان تمامی قیمت ها بروز شده است .

 13. شکیبا - اردیبهشت ۱۴۰۳

  سلام
  آیا وجود سایه بان یا سقف برای مخزن نیازه یا خیر؟ چون برای باغچه می‌خوام، اما زیر نور خورشید قرار میگیره

  1. تهران پلیمر یارا - اردیبهشت ۱۴۰۳

   سلام عرض ادب
   نصب سایه بان یا عایق الزامی نیست.
   اما اگر بتونید سایه بان بزارید، یا مخزنتون رو تو سایه نصب کنید، آب شرب مورد استفاده اتون هم خیلی گرم و آزار دهنده نیست.

مشاوره خرید

مشاوره خرید

ارسال به سراسر کشور

ارسال به سراسر کشور

10 سال گارانتی

10 سال گارانتی

15 سال خدمات پس از فروش

15 سال خدمات

تضمین بهترین کیفیت

تضمین بهترین کیفیت

 • مشاوره خرید

  مشاوره خرید

 • ارسال به سراسر کشور

  ارسال به سراسر کشور

 • 10 سال گارانتی

  10 سال گارانتی

 • 15 سال خدمات پس از فروش

  15 سال خدمات

 • تضمین بهترین کیفیت

  تضمین بهترین کیفیت

مخزن آب تهران پلیمر یارا